Kuva Matinsaaren kärjestä Paksuniemeen päin. Paksuniemessä on käynnissä valmistelut kallion tasaamiseksi sataman laajentuessa. (Kuva: Pekka Autio)

Yleisön mielenkiinto kohdistui eniten kaavailuihin Matinsaaren tulevaisuudesta.

Vaihtoehtoisia kaavaluonnoksia on useita. Virkamiesten viesti alueen osalta oli helpottava: Matinsaaren venevalkama, venesäilytysalue, yhteys merelle sekä uimapaikka tulevat säilymään joka tapauksessa.

Toinen asia on, miten sataman laajennusta varten suunniteltu tie- ja rautatielinjaus tulevat vaikuttamaan alueeseen. Suurin periaatteellinen ero on kahden kaavaluonnoksen välillä. Saunasaaren kautta kulkeva linjaus säästäisi Matinsaaren alueen, mutta olisi kustannuksiltaan moninverroin kalliimpi.

– Pehmeä maaperä ja pidempi meren ylitys Paksuniemeen nostavat kustannuksia. Lisäksi liikennejärjestelyt sataman alueella tulevat hankalammiksi tätä reittiä, totesi kaupunginarkkitehti.

Matinsaaren linjaus toisi säästöjä mm. perustamiskustannuksissa, sillä maaperä on kalliota. Raide-tiealueen eteläpuoliset ranta-alueet säilyisivät virkistysalueena.

Yleisöä mietitytti, millaisena alue tulee säilymään. Maiseman muuttuminen, tiettyjen merkittävien luontokohteiden säilyminen ja lähellä kulkevan tien turvallisuusriskit puhuttivat eniten.

Matinsaari on läntisen Haminan ainoa merenranta, johon voi vapaasti mennä. Alue on asukkaiden ja ulkoilijoiden aktiivisessa käytössä ympäri vuoden. Millainen vaikutus aivan vieressä kulkevalla satamaliikenteellä on?

Asemakaavamuutosta on alettu valmistella kaupungin omasta aloitteesta. Toinen sisääntulotie ja raideyhteys nähdään satamatoiminnoille tärkeinä. Ne edistäisivät Paksuniemen hyödyntämistä ja sataman markkinointia. Tie olisi tarpeellinen myös mm. pelastustienä vaaratilanteissa.

Asemakaavan muutosehdotus on aikomus viedä lautakuntakäsittelyyn elokuussa.

  • Slider image

Salmi Hillonlahdelle Matinsaaren ja Paksuniemen välistä on paikoin hyvin kapea. (Kuva: Pekka Autio)

  • Slider image