Viipurinkadun ja Erottajankadun kulmaan nousee asumisyksikkö vaativaa hoitoa vaativille kehitysvammaisille. Asumisyksikkö tulee Keskuskoulun ja liikuntahallin kupeeseen.

Anu Salonen luonnehtii, että Kymenlaaksossa asiat ovat hyvällä mallilla.

– Kymenlaaksossa laitoshoitoa on purettu ripeässä aikataulussa. Nyt laitoshoidossa on 50 kehitysvammaista, kun 2010 laitoshoidossa oli vielä 150 kehitysvammaista.

Laitoshoidon purkaminen perustuu valtioneuvoston 2010 tekemään periaatepäätökseen, että kehitysvammaisten laitosasuminen tulee asteittain purkaa.

Kuntayhtymän tämän vuoden investointibudjettiin sisältyy Haminaan rakennettavan Reduttikodin lisäksi Kotkaan Hovinsaarelle rakennettava asumispalveluyksikkö Saarihovi, ryhmäkoti kahdeksalle erityishoitoa vaativalle.

Asuntohankkeiden suunnittelu on toteutettu yhteistyössä kuntien vammaispalvelujen kanssa. Haminalaisista palvelujen käyttäjistä suurin osa on laitoshoidossa. He tarvitsevat päivittäin hoitoa ja hoivaa ympäri vuorokauden ja heillä on lisäksi käytössä runsaasti apuvälineitä.

Kotkan asuntohankkeen suunnittelu toteutettiin osana Arjen keskiössä -hanketta, jossa mukana olivat kuntien ja kuntayhtymän lisäksi ympäristöministeriö ja Ara.

– Aralta saadaan molempien asumisyksiköiden rakentamiskustannuksista puolet.

Haminan Reduttikodin rakentamisen kokonaiskustannukset ovat 1,059 miljoonaa euroa ja Kotkan Saarihovin 1,3 miljoonaa euroa. Kuntayhtymän tytäryhtiö Kastek Oy on kilpailuttanut molempien rakennusten urakat ja urakoitsijoiksi valittiin hinnaltaan halvimman tarjouksen tehneet yritykset.