LNG:lle rakennetaan Haminan satamaan ensi vaiheessa 30 000 m3:n varastosäiliö, josta voidaan toimittaa kaasua Haminan Energian jakeluverkkoon ja jakeluverkon ulkopuolisille asiakkaille sekä maa- ja meriliikenteen tarpeisiin. Tulevaisuudessa on valmius rakentaa myös toinen, 20 000 m3:n varastosäiliö.

Haminan Energia Oy:n ja virolaisen Alexela-konsernin yhteisyritys Hamina LNG Oy rakentaa LNG-vastaanottoterminaalin Haminan satamaan. Investoinnin kokonaiskustannusarvio on noin 95 mijoonaa euroa.

Hankkeelle on myönnetty Työ- ja elinkeinoministeriön 27,7 miljoonan euron investointituki jo 2014. Euroopan komission päätös investointitukikelpoisuudesta varmistui 2016.

Haminan Energian hankekumppani Alexela on Viron johtavia energiayhtiöitä, jonka liikevaihto on noin 200 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä yli tuhat.

Ensi vaiheessa LNG:lle rakennetaan 30 000 m3:n varastosäiliö, josta voidaan toimittaa kaasua Haminan Energian jakeluverkkoon ja jakeluverkon ulkopuolisille asiakkaille sekä maa- ja meriliikenteen tarpeisiin. Tulevaisuudessa on valmius rakentaa myös toinen, 20 000 m3:n varastosäiliö.

LNG (liquefied natural gas) on nesteytettyä maakaasua, jonka energiatiheys on 600-kertainen maakaasuun verrattuna. LNG on ympäristöystävällinen polttoaine, joka korvaa polttonesteitä tie- ja meriliikenteessä sekä lämmityskäytössä. LNG:n käyttö ei tuota lainkaan rikkioksidipäästöjä ja se täyttää tiukentuvat päästörajoitukset, jotka koskevat hiukkas-, typenoksidi-, ja hiilidioksidipäästöjä.

LNG tarjoaa kustannustehokkaan vaihtoehdon kaasun hankintaan ja mahdollistaa uuden, energiaintensiivisen teollisuuden etabloitumisen Haminan alueelle. LNG luo pohjaa Haminan Energian kasvulle oman alueen ulkopuolelle sekä uusiin merkittäviin kumppanuuksiin. LNG:n tankkaus HaminaKotka satamassa tuo myös mahdollisuuden LNG:tä käyttävien alusten saapua HaminaKotkan satamaan.

LNG-terminaalihankkeen rakentamisprojektin työllistävä vaikutus vuosina 2017 – 2020 on noin 100 henkilötyövuotta. Terminaalin operatiivinen vaihe vuodesta 2020 alkaen luo noin 10 pysyvää työpaikkaa Haminaan.