Kurssin isäntä Juha Korhonen ja emäntä Elina Inkeroinen pitivät kurssia erittäin tärkeänä ja monipuolisena.

– Varautumista – ikävä kyllä – täytyy peilata uhkakuviin, joista on saatu esimerkkejä, Elina Inkeroinen toi esiin karun tosiasian.

– Maailma ja myös Suomi on muuttunut muutaman viime vuoden aikana rajusti ja juuri tämän vuoksi on tärkeää miettiä, miten tuleviin kriisitilanteisiin pystytään varautumaan. Kurssilla myös korostettiin eri toimijoiden yhteistyön merkitystä, Juha Korhonen jatkoi.

– Luentojen ja vierailujen lisäksi teimme myös ryhmätehtäviä. ”Ylimääräisessä uutislähetyksessä” saatiin tietoa hirvittävistä kriisitilanteista ja meidän tehtäväksi jäi miettiä, miten kriisitilanteet hoidettaisiin ja miten ne pystyttäisiin estämään – jos pystytään, Elina Inkeroinen konkretisoi kurssin sisältöä.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ja Karjalan prikaatin järjestämä viisipäiväinen maanpuolustuskurssi sai nimekseen Tyyni 100. Kurssin johtajina toimivat ylijohtaja Minna Karhunen ja Karjalan prikaatin apulaiskomentaja, eversti Pertti Kuokkanen.

– Kun kurssi alkoi, oli Tyynen ja Tyynin nimipäivä. 100 tulee taas satavuotista itsenäisyyttä viettävästä Suomesta ja kaikesta varautumisesta huolimattakin elämän toivotaan olevan tyyntä myös jatkossa, Elina Inkeroinen sanoi.

– Emännän ja isännän tehtäviin kuului pitää yllä hyvää yhteishenkeä, toimia linkkinä järjestäjien, puheenjohtajiston ja kurssilaisten välillä, pitää kiitospuheet vierailukohteissa sekä suurimpana ponnistuksena järjestää minuuttiaikataulun lomassa kokonaisuudessaan kurssijuhlat, jotka onnistuivat yli odotusten, vaikkei operaatioon ollut aikaa kuin kaksi päivää.