Aulikki Kylliäinen (vas.) ja Merja Viikki kävivät viime viikolla kertomassa Metsäkylän väelle kyläkuidun eduista.

Kymijoen Kyläkuitu osuuskunnan rakentama valokuitu etenee Kannusjärvellä vauhdilla. Kuitua on upotettu maaperään jo noin 25 km ja sopimuksia on syntynyt 115 kiinteistön kanssa.

– Kannusjärvellä on oivallettu, että kiinteä kuituverkko on yhtä olennainen osa infraa kuin vesi ja sähkö, sanoo Kymijoen Kyläkuidun projektivastaava Aulikki Kylliäinen.

Metsäkylään on ollut tarkoitus vetää valokuituyhteydet samaan tahtiin kuin Kannusjärvelle, mutta sopimuksien syntyminen on takunnut. Kylliäinen sanoo, että Kymijoen Kyläkuidusta riippumattomista syistä Metsäkylässä on jouduttu painimaan uskottavuusongelman kanssa.

– Kun äskettäin toteutettu vesihuolto-osuuskunnan hanke ei pysynyt lasketuissa kustannuksissa, Metsäkylässä ei uskota Kyläkuidunkaan tarjoamaan liittymähintaan, valottaa Kylliäinen.

Vuonna 2010 perustettu Kyläkuitu on vetänyt valokuitua maakuntaan yli 1 300 km. Osuuskunta on tehnyt n. 2 800 liittymäsopimusta ja kuitu on toimitettu noin 2 000 taloudelle. Työt aloitettiin Valkealasta vuonna 2012 ja Kannusjärvi on jo 10. alue. Viimeksi kuituverkko on valmistunut Saaramaa – Saittara -alueella, joka on entistä Anjalankoskea Haminan pohjoispuolella.

– Kaikille valokuituun liittyneille hinta on ollut sama 1 990 euroa. Haminan kaupungin alueella asiat ovat edistyneet vauhdilla, sillä vasta vajaa vuosi sitten kävin ensimmäisen kerran tutustumassa Kannusjärjen tilanteeseen, kertoo Kylliäinen kiittäen Haminan kaupungin myönteistä asennetta hanketta kohtaan.

Valokuitu merkitsee Kannusjärvelle melkoista digiloikkaa ja sama on tarjolla Metsäkylälle.

– Jotta kuidun rakentaminen alkaisi Metsäkylässäkin, tarvitsemme vähintään 70 sopimusta kyläläisiltä. Toistaiseksi sopimuksia on vasta kymmenkunta ja määräaika menee umpeen marraskuun lopussa.

Aulikki Kylliäinen haluaa oikaista virheellistä tietoa siitä, että tieto kulkisi tulevaisuudessa vain ilmassa. Käytännössä se vaatisi tukiasemien rakentamista 200 metrin välein.

– Kylillä, kunnilla ja kaupungeilla on kiire valmistautua jo 5G:n tulemiseen. 5G tarvitsee kiinteän kuituyhteyden ja se kannattaa rakentaa ajoissa ennen 5G:n tuloa. Kannattaa myös muistaa, että kiinteistön ja asuinalueen houkuttelevuus riippuu tulevaisuudessa yhä selkeämmin tietoliikenneyhteyksien laadusta, painottaa Kylliäinen.

Vesihuollossa ulkoiset ongelmat yllättivät

Liikkala-Metsäkylä vesihuolto-osuuskunnan ongelmat heijastuvat Metsäkylässä myös valokuidun markkinointiin. Kylän väki ei usko, että kuidulle annettu hinta pitää, kun osakkuus vesihuolto-osuuskunnassa tuli loppupeleissä noin 40 % laskettua kalliimmaksi.

– Alunperin Metsäkylässä oli yli 80 vesiosuuskunnasta kiinnostunutta, Liikkalassa 240. Kun ministeriö päätti kuitenkin helpottaa haja-asutusalueiden liittymispakkoa, liki puolet kiinnostuneista käänsi kelkkansa, kertoo osuuskunnan puheenjohtaja Paula Holopainen.

Kustannuksia tuli roimasti vielä lisää Keltakankaan uusista putkilinjauksista, joihin osuuskunnan pakotti Keltakankaan eritasoliittymän rakentaminen. Yllätyksenä tuli myös joukko Museoviraston vahvistamia suojelukohteita, jotka oli kierrettävä.

– Kustannusten noususta huolimatta hanke oli pakko painaa maaliin saakka, niin paljon siihen oli jo uhrattu. Vesihuollosta Metsäkylässä nautitaan nyt 42 taloudessa, Liikkalassa 130:ssa.