Vielä suljetulle moottoritielle järjestetyn tutustumiskierroksen suosio ylitti odotukset.

Moottoritie E18 Kattilaisista Virojoelle avataan liikenteelle näillä näkymin 14. helmikuuta ja tieosuus Virojoelta Vaalimaalle 1. maaliskuuta. Sen jälkeen työt siirtyvät nykyiselle 7-tielle, joka muuttuu moottoritien avaamisen jälkeen tieksi 170. Tietä päällystetään ja rakennetaan kevyen liikenteen väyliä. Töiden on tarkoitus valmistua ensi syksynä.

Vielä suljetulle moottoritielle järjestettiin perjantaina tutustumiskierros, jonka suosio ylitti odotukset. Virojoen linja-autoasemalta lähti kolme täyteen buukattua bussia. Kierroksella käytiin kääntymässä Kattilaisten eritasoliittymässä, jalkauduttiin Vaalimaan kalliotunnelissa kahvitauolle ja käytiin vielä pyörähtämässä Vaalimaalla.

Tutustumiskierrokselle lähteneet miehikkäläläiset Eeva Kaitainen, Ritva Tylli ja Leena S. Kivelä olivat tyytyväisiä näkemäänsä ja pitivät erityisen hyvänä, että moottoritien ansiosta liikenneturvallisuus paranee. Heitä myös ilahdutti se, että kierroksella tarjoutui ainutlaatuinen tilaisuus juoda pullakahvit kalliotunnelissa.

YIT:n työmaapäällikkö Rauno Häkkänen kertoi, että Haminan ja Vaalimaan välisen moottoritien rakentamisurakassa louhittiin 3,7 miljoonaa kuutiota kalliota. Kaikki massat hyödynnettiin tien rakentamisessa. Urakkaan kuului myös 45 siltaa, joihin upposi 31 000 kuutiota betonia ja kolme miljoonaa kiloa rautaa. Nämä luvut jo kertovat paljon urakan laajuudesta.

Silloista pisin on 120-metrinen Virojoen silta. Sen alituskorkeus veden pinnasta on noin kymmenen metriä.

Liikennevirasto käynnisti Haminan ja Vaalimaan välisen, 32 kilometriä pitkän moottoritien rakentamista valmistelevat työt marraskuussa 2014. Palvelusopimus allekirjoitettiin kesäkuussa 2015, jonka jälkeen YIT Rakennus Oy aloitti rakentamisen.

Palvelusopimuksen arvo on 378 miljoonaa euroa. Sopimukseen sisältyvät suunnittelun ja rakentamisen lisäksi tien kunnossapito ja rahoitus. Investointikustannukset kokonaissummasta ovat 265 miljoonaa euroa. Palvelusopimus Liikenneviraston ja Tieyhtiö Vaalimaa Oy:n välillä on solmittu vuoteen 2034 asti.

  • Slider image
  • Slider image

Työmaapäällikkö Rauno Häkkänen selvitti tutustumiskierroksella rakennustöiden mittavuutta ja erityisesti siltojen rakentamista, mikä on hänen ominta osaamista.

Eeva Kaitainen, Ritva Tylli ja Leena S. Kivelä olivat hyvillään, kun kierroksella tarjoutui ainutlaatuinen tilaisuus juoda pullakahvit kalliotunnelissa.

  • Slider image
  • Slider image