Hannu Mikkonen ja tytär Inga matkalla Ingan ensimmäiseen eskaripäivään.

Monissa ekaluokkalaisten perheissä koulumatkoja on harjoiteltu jo etukäteen, eikä kertaaminenkaan ole pahaksi koulunkäynnin jo alettua.

Haminalainen Hannu Mikkosen poika Niila aloitti ekaluokalla Aseman koulussa. Tytär Inga puolestaan suuntasi Aseman esikouluun.

– Olemme harjoitelleet jonkinverran koulumatkoja. Poika ei halunnut minua kuitenkaan mukaan ensimmäiselle koulumatkalleen, mutta etätarkkailussani hän kuitenkin oli, sanoi Mikkonen.

Vanhemmista lähestulkoon kaikki ne, joiden lapsi kulki kävellen kouluun, harjoittelivat koulureittiä yhdessä muutamia tai useita kertoja. Liikenneturvan mukaan ainoastaan kuusi prosenttia ei harjoitellut koulumatkaa lainkaan. Syyksi tähän kerrottiin, että koulumatka oli entuudestaan tuttu, turvallinen tai lyhyt.

– Uskon että jokainen muistaa ensimmäisen koulupäivänsä ja -matkansa. Niin muistan minäkin, kertoi koulutielle aikanaan Rovaniemellä lähtenyt Mikkonen.

Suojatiesääntöjen noudattaminen on erittäin tärkeä osa turvallisia tienylityksiä etenkin lapsille, mutta tutkimusten mukaan vain 75% autonkuljettajista piti suojatiesääntöjen rikkomista vakavina.

Alakouluikäiset lapset havainnoivat liikennettä vielä puutteellisesti. Esimerkiksi auton nopeuden tai etäisyyden arviointi on vielä vaikeaa 7–8-vuotiaille. Samoin liikenteen vaaratilanteiden tunnistaminen kehittyy vasta iän myötä. 9–10-vuotiaillakaan riskien havaitseminen ei ole kehittynyt aikuisen tasolle.

Liikenneturvan ohje onkin, että turvallisen liikkumisen perusteita pitää käydä lasten kanssa läpi joka vuosi.