Ministeri Bernerin asettama työryhmä selvittää Itäradan linjausta Porvoon kautta Kouvolaan (punainen). Rantarataa on alustavasti kaavailtu Porvoon ja Kotkan kautta Haminaan ja siitä edelleen Taavettiin, jossa linjaus yhtyy Karjalaan ja Venäjälle meneviin linjauksiin.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin toimeksiannosta ovat käynnistyneet Itärataa selvittävät neuvonpidot. Tehtävänä on selvittää mahdollisuuksia uuden ratalinjauksen Helsinki – Porvoo – Kouvola toteuttamiselle, joka loisi mahdollisuudet nopeammille

Vuodesta 1993 lähtien Helsingistä itään Porvooseen, Kotkan ja Haminaan suuntautuvan Rantaradan selvitystä ja rakentamista vaatineen rantaratatoimikunnan kotkalaisen vetäjän Pentti Tiusasen mielestä perusteet linjaukselle ovat ohuet.

– Jos tavoittelemamme Rantaradan linjaus kääntyisikin Porvoosta kohti Kouvolaa, koko kaakkoinen Suomi jäisi pussin perälle ja ilman palvelevaa ratayhteyttä. Olemme palaveeranneet asiasta myös Bernerin kanssa, mutta hän näyttää näin valinneen linjansa, sanoo Tiusanen.

Kun liikenneministerin käynnistämät selvitykset alkoivat keskiviikkona viikko sitten, Tiusasen vetämä rantaratatoimikunta kokoontui heti pohtimaan uutta strategiaansa tähän tilanteeseen.

– Taistelu jatkuu, miekkaa ei ole vielä pantu tuppeen!

HaminaKotkan Satama Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Naskin mukaan Itäradan selvitystyö tulee puskista. Uuden ratalinjauksen vaatimaa noin 2 miljardin euron rahamäärää ei ole olemassa missään.

– Tällaisena hanke suosisi selkeästi Helsingin satamien liikennettä Hamina-Kotkan kustannuksella, arvioi Naski.

Itärataa ja Rantarataakin kiireellisempinä Naski pitää Mussalon sataman Kotolahden ratapihan loppuunrakentamista, joka luvattiin jo vuonna 2007, sekä junien akselipainojen nostamista 25 tonniin.

– Itäratahankkeen nostaminen esille on jälleen osoitus maamme infrapolitiikan poukkoilevuudesta. Uusia asioita nostetaan esiin ja jätetään vanhat, jo aikaisemmin sovitut hankkeet roikkumaan keskeneräisinä, sanoo Naski.

– Jos ja kun Itärata-hanke nyt selvitetään, samalle pöydälle tulee nostaa myös Rantarata. Hyvät yhteydet Kotkan – Haminan seudulta pääkaupunkiseudulle parantavat kilpailuasemaamme, kun kaupan keskusliikkeiden nopeat kuljetukset saataisiin toimimaan myös Hamina-Kotkan satamien kautta.

Itä-Suomen maakuntaliittojen ja kaupunkien esittämä Itärata Helsingistä Porvoon kautta Kouvolaan olisi pituudeltaan 112 km. Linjauksella tavoitellaan Helsinki – Kuopio sekä Helsinki – Joensuu -reiteille 3 tunnin matkustajajunayhteyttä.