Aito ympäristö on paras paikka ilmiöpohjaiselle oppimiselle. Periaatteessa mikä tahansa oppiaine voidaan viedä ulkona opetettavaksi. Tällä rastilla opiskeltiin mm. näytteen ottamista, mittaamista ja tulosten raportointia. Pojat löysivät mielenkiintoisen ötökän.

Koko ryhmä ihailee hetken kiepillä olevaa ötökkää ja tekee tehtävänannon mukaiset toimenpiteet. Sitten eläin päästetään yhtä varovaisesti takaisin. Löytö innostaa etsimään lisää tutkittavaa. Kun tehtävälle varattu aika päättyy, siirrytään seuraavan rastitehtävän pariin.

Kyseessä on aivan tavallinen keskiviikko Aseman koulun kolmasluokkalaisten ja 8-10-vuotiaiden pienryhmän elämässä.

– Vietämme pääsääntöisesti keskiviikot ulkona oppimassa. Oman luokkani kanssa olemme harrastaneet tätä jo ensimmäisestä luokasta lähtien, kolmannen luokan opettaja Mirva Suntio kertoo.

”Tällä” Mirva Suntio tarkoittaa suomalaista PIP- eli Peppu Irti Penkistä -metodia. Sen tarkoitus on lisätä lasten koulupäivään liikuntaa ja toiminnallista oppimista. Opetuksen laajentaminen koulun seinien ulkopuolelle, toiminnallinen ja kokemuksellinen oppiminen ulkona ovat yleistymässä kouluissa. Myös perusopetuksen uusi opetussuunnitelma ohjaa monipuolisiin oppimisympäristöihin ja työtapoihin.

– Idea on erittäin hyvä. Asiasta puhuttiin vanhempainillassa ja kaikki antoivat tukensa. Yksi päivä ulkonaopiskelua keskellä viikkoa katkaisee kouluviikon rutiinin. Jo puhdas ulkoilma ja liikkuminen itsessään tukee hyvinvointia ja kehittää mm. motoriikkaa. Toiminnalliset opetusmenetelmät tukevat myös oppilaiden itsekunnioituksen ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä.

Tästä syksystä on Mirvan kolmasluokkalaisten kanssa ulos suunnannut myös Johanna Kilpeläisen luotsaama pienryhmä.

–  Ulkona opetuksessa käytetään paljon ryhmätehtäviä, jotka tehdään integroiduissa ryhmissä. Sillä on suuri merkitys yhteisöllisyyden kehittymisessä, toteaa Johanna.

Opetusympäristöjä vaihdellaan. Aseman koulun läheisyydestä löytyy niin puistoa kuin rakennettua ympäristöä ja metsä- ja vesiluontoa. Paikka valitaan siten, että opetus ja ohjaus voidaan toteuttaa turvallisesti oppilaat ja heidän ikätasonsa huomioiden.

Kun vaatetus on oikeanlainen, ei sadesääkään haittaa. Puheet liikkumattomuudesta ja istuvasta elämäntavasta voidaan ainakin näiden lasten osalta unohtaa.

  • Slider image

Tehtävien lisäksi ulkona oppimiseen kuuluvat leikit ja liikunta.

  • Slider image