Kymenlaakson kulttuuriympäristöpalkinto Nutikka on myönnetty Haminan Linnoituksen wanhat talot ry:lle. Nutikka-palkinnon tarkoituksena on palkita rakennettuun ympäristöömme, arkeologiseen kulttuuriperintöömme ja maisemiin kohdistuneita esimerkillisiä toimenpiteitä ja niiden tuloksia.

Kulttuuriympäristöpalkinto Nutikka-palkinnolla halutaan tuoda esille ympäristömme kauneus- ja historiallisia arvoja sekä löytää ja esitellä tekijöitä, jotka ovat toiminnallaan edesauttaneet kulttuurillisesti kestävän elinympäristön säilyttämistä ja kehittämistä.

Palkinnon saajan valitsi Kymenlaakson ympäristöpoliittinen neuvottelukunta Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen, Kymenlaakson Liiton ja Kymenlaakson Museon muodostaman työryhmän esityksen perusteella

Haminan Linnoituksen wanhat talot ry:n tavoitteena on vaalia ja ylläpitää linnoituksen vanhaan rakennuskantaan sekä kaupunkikuvaan liittyvää kulttuuriperinnettä. Samanaikaisesti yhdistys pyrkii elävöittämään vanhaa keskustaa erilaisin tapahtumin niin, että elämää sykkivä ympyräkaupunki olisi historiaansa henkivänä käyntikohteena kiinnostava kohtaamispaikka myös tämän päivän ihmisille.

Haminan Linnoituksen wanhat talot ry on teettänyt mm. linnoituksen alueen kolmiulotteisen kaupunkimallin. Yhdistys sai hankkeelle Googlen yhteisöohjelman kautta rahoituksen ja myös kaupunki osallistui rahoitukseen.

Hankkeessa mallinnettiin ns. massamallina ympyräkaupungin koko keskusta-alue kolmidimensionaalisesti topografisen kartan alustalle. Lisäksi projektissa kuvattiin laserkeilausmenetelmällä linnoituksen vanhat asuinrakennukset niin, että ne voitiin sijoittaa edellä luotuun tietokonemalliin täysin oikeassa ulkoasussaan. Oikeat kattomuodot saatiin mukaan pienoishelikopterista tehdyllä kuvauksella.

Mallinnuksen toteutti Arkkitehtitoimisto Laatio Oy Oulusta ja yksityiskohtia tarkennettiin Tampereen Teknillisen Yliopiston arkkitehtiosaston opiskelijoiden toimesta.

Malli on kaikkien vapaassa käytössä ja saatavilla Haminan Linnoituksen Wanhat talot ry:n ja Haminan kaupungin nettisivujen kautta.

Kunniakirjan saanut Heikki Uusiheimala on tehnyt esimerkillistä omaehtoista työtä kulttuuriympäristön ja erityisesti arkeologisen kulttuuriperinnön eteen Miehikkälän alueella. Uusiheimala tuntee Miehikkälän metsien eläimet ja kasvit, mutta hänellä on silmää nähdä maastosta myös vanhoja ihmiskulttuurin jälkiä. Häntä on kiittäminen siitä, että monet jatulintarhat, vanhat viljelyskulttuurin merkit ja jo kadonneiden myllyjen paikat ovat tulleet Kymenlaakson museon tietoon ja kirjatuiksi kirjoihin ja karttoihin.