Kannusjärvellä asuva veteraanivaltuutettu, kunnallisneuvos Kalervo Tulokas piti tunteikkaan puheenvuoron kylänsä koulun puolesta.

Yksimielisyys oli sensijaan kaukana esityksestä lakkauttaa Metsäkylän ja Kannusjärven koulut syyslukukauden 2020 alussa eli puolentoista vuoden kuluttua. Lakkautuspäätös syntyi Kokoomuksen sekä kristillisdemokraattien ja sosialidemokraattien äänin 23–20. Tuen lakkautukselle antoi myös valtuutettu Vesa Koskiaho (kesk).

Jatkoaikaa ja lisävalmistelua kyläkouluille esittäneen Vihreitten Aarni Ahtolan esityksen takana olivat Keskustan valtuutetut lukuunottamatta Vesa Koskiahoa, Vihreitä ja Perussuomalaisia. Ahtolan esitystä tuki myös Kokoomuksen Tero Pasi.

Ahtola esitti, ettei olisi päätetty minkään koulun lopettamisesta, vaan olisi perustettu työryhmä valmistelemaan yhdestä vahvasta kyläkoulusta kevään 2021 valtuuston kokoukseen.

Kyläkoulujen lakkauttamista käsiteltiin jo viime maaliskuussa, jolloin palveluverkkoselvitykseen päätettiin palata syksyllä 2021.

– Opetus on seiniä tärkeämpää. Joskus on vain tehtävä ikäviäkin päätöksiä, sanoi valtuutettu Nina Peltonen (sd).

– Opetuksen laatu saadaan paremmaksi isommissa yksiköissä. Opetustyö on haasteellisempaa pienessä koulussa, jossa on samassa opetusryhmässä useita ikäluokkia, arvioi valtuutettu Veli-Matti Hartikainen.

Valtuutettu Hannah Honkanen (kesk) moitti valmistelua kehnoksi, sillä hänen mukaansa ei missään ole todistettu, että opetus yhdistelmäluokissa olisi heikompaa.

– Esitämme, että Kannusjärven ja Metsäkylän koulujen oppilasmäärien myönteinen kehitys otetaan huomioon, eikä tehdä koulujen lakkautuksia nyt, vaan tarkastellaan tilannetta seuraavan kerran uuden valtuustokauden alussa valtuuston aiemman päätöksen mukaisesti, sanoi Honkanen ryhmäpuheenvuorossaan.

Valtuutettu Janne Nyholm (ps) sanoi, että kylillä on tulevaisuutta ja elinvoimaa.

– Husulan modulikoulun rakentaminen on välttämätöntä, mutta kyläkouluille pitää antaa lisää aikaa, sanoi Nyholm.

Mikä on paras koko koululle, kysyi valtuutettu Vesa Koskiaho (kesk).

– Oppilaan etu edellä on mentävä, sanoi Koskiaho.

Valtuutettu Pirkko Parjanen (kd) kannatti kaupunginjohtajan esitystä, mutta ilmaisi huolensa koulukuljetusten turvallisuudesta.

Valtuuston päätös tarkoittaa käytännössä sitä, että Metsäkylän ja Kannusjärven koulujen lakkauttamista ryhdytään valmistelemaan. Lopullisesti lakkauttamisesta päätetään kaupunginvaltuuston kokouksessa toukokuussa.