Suomen rautateiden tulevaisuuden linjaaminen on ollut vahvasti liikenne- ja viestintäministeriön intresseissä. Muutospaineita toimialaan kohdistuukin, mutta todelliset muutokset ovat 5 – 6 miljardin euron korkuisen vuoren ja myös vuosien takana.

Ministeriö katsoo tavoitteissaan Turun ja Tampereen suuntaan. Tunnin yhteys Turkuun on tavoitteena, mutta se edellyttää kokonaan uuden ratayhteyden rakentamista Helsingistä. Tampere painaa kaikin voimin rinnakkaisraiteen rakentamiseen Helsinki – Tampere välille ja siihen liittyen myös koukkausta Helsinki – Vantaan lentokentän kautta.

Haminan ja Kotkan elinkeinoelämän tärkein veturi, kaupunkien yhteinen satamayhtiö on esittänyt omat tavoitteensa Kouvola – Kotkan rataosuuden parantamiseksi. Sen toteuttamisen hinta on vain 70 miljoonaa euroa. Siihen ei valtakunnan hankeyhtiöitä tarvita, sillä investointi toteuduttuaan maksaisi itsensä hyvinkin nopeasti. Sujuva ja ruuhkaton liikenne avaisi maamme vientiteollisuudelle entistä valoisamman tulevaisuuden.

Joka neljäs vientitonni kulkee Suomessa HaminaKotkan satamien kautta. Raideyhteyden saattaminen ajan tasalle viimeistään ensi vuosikymmenen alussa olisi kansantaloudellinen ratkaisu, josta hyötyisivät kaikki osapuolet.

Teollisuuden ja kuntien edustajien ministeriölle jättämässä vetoomuksessa ei mainittu sanallakaan rantarataa, joka jää maan muiden megahankkeiden paineessa väistämättä taka-alalle. Ei rantaradasta ole sanaakaan myöskään liikenne- ja viestintäministeriön käynnistämässä raideliikenteen laajassa kokonaissuunnitelmassa, joka esittää raideliikenteen miljardiluokan investointeihin hankeyhtiöiden perustamista.

Uusien rautatieinvestointien pitäisi perustua kannattavuuteen, ei muutaman kymmenen minuutin aikasäästöön Helsinki – Turku välillä. Kouvola – Hamina/Kotkan rautatie-investoinneilla on kiire, siitä hyödyn saisi koko maa.

Jorma Haapamäki

Päätoimittaja