Vuoden yliopisto-opinnot ovat nyt mahdollisia Haminassa, kun kasvatustieteelliset ja kauppatieteet alkavat syksyllä, sanovat Jamilahden kansanopiston rehtori Sanna Gango (vs.) ja Kymenlaakson kesäyliopiston rehtori Elina Ivakko. (Kuva: Tarja Autio)

– Kasvatustieteen, erityispedagogiikan sekä kauppatieteen avoimen yliopiston opintoja voi opiskella joko kokopäiväisesti kansanopistolinjalla tai työn ohessa soveltuvina monimuoto-opintoina, sanoo Kymenlaakson kesäyliopiston rehtori Elina Ivakko.

Opinnot suoritetaan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon ja ne ovat Itä-Suomen yliopiston tutkintovaatimusten mukaisia. Opettajat ovat kokeneita alansa asiantuntijoita, joilla on laaja yliopistokokemus.

Vuoden mittaisen kasvatustiedelinjan aikana on mahdollisuus suorittaa kasvatustieteen perusopinnot, 25 op, tai erityispedagogiikan perusopinnot, 25 op. Kauppatieteen linja antaa vuodessa valmiudet kauppatieteen perusopintojen, 30 op, suorittamiseen.

Kansanopistolinjoihin sisältyy myös kieliopintoja, tieteellisen kirjoittamisen opintoja, esiintymisvalmiuksien kehittämistä sekä muuta yliopisto-opiskeluun liittyvää koulutusta. Lähiopetusta on 20 tuntia viikossa ja opetuksessa käytetään yliopistojen verkko-oppimisympäristöjä.

– Lisämaksusta opiskelija voi myös tenttiä erikseen englannin kielen suullisen ja kirjallisen sekä toisen kotimaisen kielen pakolliset yliopistokurssit. Opiskelijalla on mahdollisuus poimia lisämaksusta myös muita opintoja Kymenlaakson kesäyliopiston tarjonnasta, sanoo rehtori Ivakko.

Kansanopistolinjalla opiskeleva on oikeutettu samoihin opintososiaalisiin etuuksiin kuin opiskelijat toisen asteen koulutuksessa. Opiskelu avoimessa yliopistossa ei myöskään vie ensikertalaisen asemaa myöhemmin korkeakouluun hakiessa.

– Monimuoto-opinnot ovat puolestaan itsenäistä opiskelua. Opiskelu tapahtuu pitkälti omatoimisesti verkon välityksellä. Näihin opintoihin kuuluu ilta-aikaan pari kertaa kuussa järjestettävät tutor-tunnit, kertoo Jamilahden kansanopiston rehtori Sanna Gango.

Monimuoto-opiskelu soveltuu hyvin esim. työssä käyville tai täydennyskoulutusta haluaville. Opintojen tahdin voi opiskelija määritellä itse, mutta yhden vuoden aikana on mahdollista suorittaa perusopinnot eri oppiaineissa.

Opiskelu sekä päivälinjalla että monimuoto-opinnoissa on maksullista. Lisäksi opiskelijalla on oltava oma kannettava tietokone. Erillisiä pääsyvaatimuksia ei ole, opinnot ovat avoimia kaikille. Opintoihin voi hakea jo nyt. Tietoa opinnoista saa opistojen verkkosivuilta: www.kymenlaaksonkesayliopisto.fi ja www.jamilahti.fi