Kymsoten hallitus kokoontuu perjantaina päättämään yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämisestä Kymsotessa. Haminasta ei tule ymmärrystä yt-neuvottelujen tarpeelle.

Kymsoten toimitusjohtaja Annikki Niiranen esittää Kymsoten hallitukselle, että Kymsote käynnistää yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelujen tavoitteena olisi sopia talouden tasapainottamiseen tarvittavista toimenpiteistä ja mahdollisesta organisaatiouudistuksesta, sekä toimintojen uudelleen­organisoimisesta.

Neuvottelut koskisivat kokonaisuudessaan Kymsoten koko organisaatiota, kaikkia toimintoja ja koko henkilöstöä. Henkilöstöön kohdistuvien toimenpiteiden määrä täsmentyy, kun neuvottelut aloitetaan.

Haminasta ei tukea yt-neuvotteluille

Haminassa yt-neuvotteluihin lähtemistä pidetään hätiköitynä toimenpiteenä. Kannan jakavat kaupungin johdon ohella myös kaupunginhallituksen ja valtuuston puheenjohtajat.

Kymsotella on vasta muutama kuukausi toimintaa takana. Uusia järjestelmiä ja toimintamalleja on otettu käyttöön, eikä henkilöstö ole kunnolla ehtinyt muodostamaan uusia yhteisöjä.

Koko ajan etsitään uutta työvoimaa. Henkilöstö on joustanut, moni tehnyt ylimääräisiä työtehtäviä. Kiire on ollut selkeä viesti kentältä.

Laskutuksen, puhelin/nettipalvelun haasteet ja lisänä kuntalaisten sekä päättäjien epätietoisuus tulevasta palvelurakenteesta ovat lisänneet paineita.

– Tässä tilanteessa on hyvin hätiköityä esittää Kymsoten hallitukselle koko henkilöstön yt-neuvottelun aloittamista. Mielestäni järkyttävän väärä päätösesitys ja erittäin huonoa tilannekuvan analyysia, sanoo Haminan kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Milko Niemi.

– Kymsote on juuri nyt erittäin haavoittuvaisessa vaiheessa, eikä mitään yhteisöllisyyttä vaikeuttavaa tulisi mielestäni tehdä. Tarvitaan aikaa henkilöstölle perustyöhön ja asiakaspalvelun kehittämiseen. Lisäksi palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden varmistaminen on vasta alkuvaiheessa.

Kymsoten hallitus sai tiedon päätösesityksestä puhelimitse mediatiedotetta edeltävänä päivänä.

– Talouden haasteet ovat luonnollisesti kaikilla tiedossa, mutta tieto oli täydellinen yllätys ja mielestäni näin suuri päätös vaatii yhteisen, syvällisen ja kuntien laajan näkemyksen sisältävän käsittelyn, painottaa Milko Niemi.

Vuodenvaihteessa Kym­soten henkilöstö muodostui entisen Carean henkilöstöstä ja niistä jäsenkuntien vakinaisista ja määräaikaisista sosiaali- ja terveyspalvelujen viranhaltijoista ja työntekijöistä, joiden tehtävistä pääsääntöisesti vähintään 50 prosenttia kohdistui siirtyviin sote-toimintoihin.

Kymsoten henkilöstön kokonaislukumäärä on 6 639 henkilöä, joista vakinaisia on 5 279 henkilöä (tilanne 31.3.2019).