Kameravalvonnan toivotaan tuovan malttia nopeuksiin mm. Paijärven risteyksessä.

Valtatielle 26 Haminan ja Taavetin välille tulee tämän syksyn aikana 12 uudella tekniikalla varustettua nopeuksien automaattivalvontapistettä, jotka kohdentuvat onnettomuuksien kannalta riskialttiisiin paikkoihin. Rakentaminen on jo käynnistynyt sähkötöillä ja levikkeiden rakentamisella. Laitekotelot ja pylväät saapuvat syyskuun lopussa, minkä jälkeen ne asennetaan maastoon.

Haminasta Pyhällön kautta Luumäen Taavettiin johtava valtatie 26 yhdistää toisiinsa valtatiet 7 ja 6. Kansallisesti yhteyden tekee merkittäväksi tien rooli vientiteollisuuden kuljetusreittinä Hamina-Kotkan satamaan sekä Etelä-Suomesta Nuijamaan ja Imatran raja-asemille. Tien liikennemäärä on pääteiden keskimääräistä liikennemäärä alempi (arkisin 1900-4800 ajon/vrk), mutta raskaan liikenteen osuus puolestaan poikkeuksellisen suuri (15-32 %).

Valtatie 26 on geometrialtaan haasteellinen, mutkainen, mäkinen ja kapea. Tie on vuonna 2018 rakennettua kahta ohituskaistaosuutta lukuunottamatta kaksikaistainen.

Tielle on paljon liittymiä ja se kulkee useamman asutuskeskittymän ja kylän läpi. Tien mutkaisuus ja mäkisyys yhdistettynä moniin tasoliittymiin tarjoaa vain muutamia ohitusmahdollisuuksia, mikä houkuttelee autoilijoita riskiohituksiin sekä osaltaan myös ylinopeuksiin.

Puutteelliset liittymäjärjestelyt, kaistajärjestelyt ja näkemät luovat vaaratilanteita. Myös jalankulun ja pyöräilyn huonot olosuhteet erityisesti kyläasutuksen kohdalla tekevät liikkumisesta turvatonta. Tien vaarallisuus korostuu ennen kaikkea talviolosuhteissa ja huonossa kelissä.

Vuosien 2014-2018 aikana valtatiellä 26 on sattunut 78 onnettomuusrekisteriin kirjattua liikenneonnettomuutta. Näistä yksi johti kuolemaan ja kolmetoista loukkaantumiseen.

Alkuvuoden 2019 aikana (1.1.-30.6.) tiellä on sattunut yhteensä kuusi poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta. Näistä kaksi johti loukkaantumiseen.

Valvontapisteet liittymien läheisyyteen

Tielle tullaan sijoittamaan kuusi valvontapisteparia eli yhteensä 12 tolppaa. Näistä neljä tulee Luumäen puolelle ja loput kahdeksan Haminaan. Valvontapisteiden sijoittelu on suunniteltu yhteistyössä poliisin kanssa ja ne kohdentuvat joko alhaisemmille nopeusrajoitusalueille asutuksen ja liittymien läheisyyteen ja/tai muuten haasteellisiin kohtiin, joissa on haluttu turvata tielle määritetty nopeustaso.

Ensimmäiset valvontakamerat tulevat Töytärin risteyksen tienoille, seuraavat Myllykylään, Paijärvelle ja Pyhältöön. Valvontakameroista neljä tulee Luumäen alueelle.