Kaupunginarkkitehti Milla Koskivirta esittelee massiivista Vilniemen osayleiskaavaehdotusta, joka käsittää yli 1 000 ha maa-alueita ja noin 800 ha vesialueita.

– Muutosesitykset nyt nähtävillä olevaan osayleiskaavaehdotukseen tulee toimittaa kaupunginhallitukselle osoitettuina ennen nähtävilläoloajan päättymistä, tähdentää kaupunginarkkitehti Milla Koskivirta.

Haminan kaupunginhallitus päätti osayleiskaavan muutoshankkeen käynnistämisestä vuonna 2007. Kaavaehdotus valmistui nähtäväksi ensin 2009 ja sitten 2011.

– Maanomistajilla ja kaupungilla oli kovin erilaisia näkemyksiä liittyen esimerkiksi vapaa-ajan asuntojen rakennuspaikkamäärään. Kun asioista päästiin maanomistajien kanssa neuvottelutulokseen ja kun Natura-arviointikin valmistui, voitiin kaavaa lähteä viemään eteenpäin, sanoo Koskivirta.

– Kaavan alue on myös poikkeuksellisen laaja ja siksikin suuritöinen. Kaava-alue käsittää yli 1 000 hehtaaria maa-alueita ja noin 800 hehtaaria vesialueita koskien reilusti yli 500 maanomistajaa.

Kiistelyä aikanaan aiheuttanut hotellivaraus on muutettu aiempaa pienimuotoisempaa toimintaa mahdollistavaksi matkailupalvelujen aluevaraukseksi. Varaus kartanon maille sijoittuvasta golfkentästä säilyy kaavaehdotuksessa. Molempien aluevarausten toteuttaminen edellyttää tarkempia suunnitelmia ja asemakaavaa.

Matkailulliset argumentit ovat vahvasti esillä kaavaehdotuksessa, virkistyspalveluille on varattu kaikkiaan yli 100 hehtaaria. Ulkoilureitistö on mittava. Venesatamavarauksia on osoitettu kahdelle alueelle.

– Kaikkiaan tässä varaudutaan asuntorakentamisen reservialueille noin 300 pientalon rakentamiseen, joita on myöhemmin mahdollista asemakaavoittaa tarpeiden mukaan.

Vilniemi on perinteisesti myös suosittua loma-asutusaluetta. Nykyisten 67 rakennuspaikan lisäksi kaavaan on piirretty 23 uutta rakennuspaikkaa.

Koulunsa Vilniemi on menettänyt, mutta kaupalle on paikkavaraus. Varaus on myös vedenvaihtokanavalle Lupinlahdelta Kylänlahteen läpi Vilniemen kannaksen. Se mahdollistaisi Lupinlahden vesien paremman vaihtumisen.

Nyt nähtävillä olevasta ehdotuksesta tehtävät mahdolliset muistutukset käsitellään ja otetaan huomioon, jonka jälkeen ehdotus menee kaupunginhallitukseen ja edelleen kaupunginvaltuustoon päätettäväksi.