Valtiolaivan ruorimiehen paikalla seisoo pääministeri. Häneen henkilöityy maassa harjoitettava politiikka. Hän on maan operatiivisen johdon kuva niin meidän kansalaisten kuin ulkomaisten tahojenkin suuntaan. Pääministerin tehtävänä on huolehtia siitä, että hallitusohjelma toteutuu ja että hallituksen lähtökohtana on aina koko maan paras. Luotettavuus ja uskottavuus ovat hyvän ruorimiehen ja pääministerin perusominaisuuksia.

Juuri nyt tuntuu siltä, että istuvan pääministerin luotettavuutta ja uskottavuutta uhkaa paha rapautuminen. Taustalla on valtion täysin omistaman Posti Group Oyj:n suunnitelmat ja päätökset henkilöjärjestelyistä, jotka johtivat Postin henkilökunnan lakkoon sekä laajoihin tukilakkouhkiin. Itse ongelmat on nyt saatu selvitettyä ja paketinjakelijat palautettua PAU:n ja Paltan sopimuksen piiriin. Teknisesti kaikki on siis hyvin. Prosessin taiteellinen vaikutelma painuu kuitenkin alle kaiken arvostelun.

Työmarkkinaneuvotteluja koskeva kysymys eskaloitui loppujen lopuksi Posti Group Oyj:n hallituksen ja pääministerin väliseksi mittelöksi siitä, miten Posti on omistajaa informoinut henkilöstöjärjestelyjä koskevista suunnitelmistaan ja ratkaisuistaan. Omistajavaltaa valtionyhtiöissä käyttää omistajaohjauksesta vastaava ministeri, joka prosessin päätteeksi joutui pääministerin painostuksesta eroamaan, vaikka itse muodollisesti eroa pyysikin. Rinteen mukaan ministeri ei kuulemma ollut välittänyt riittävän vakavasti pääministerin toivomia viestejä Postin hallitukselle.

Pääministeri on julkisesti ja myös eduskunnan kyselytunnilla syyttänyt voimakkain sanoin Postin hallitusta omistajan harhauttamisesta ja henkilöstöjärjestelyjä koskevien aikataulujen pimittämisestä. Kun Postin hallitus on näiden väitteiden todenperäisyyden useaan kertaan kiistänyt, pääministerin puheet joutuvat outoon valoon.

Tähän liittyen oppositio onkin tehnyt välikysymyksen, jossa se haluaa selvitystä siitä, onko pääministeri esitellyt eduskunnalle muunnettua totuutta, siis suomeksi valehdellut. Pääministeri on myös todennut eduskunnalle, että Postin hallitus olisi toiminut täysin omistajaohjauksesta vastaavan ministerin ohjeiden vastaisesti, minkä Postin hallitus on myös kiistänyt. Pääministerin väitteitä vastaan puhuu myös valtion omistajaohjausyksikön päällikön lausunto, jossa tämä antaa Postin hallitukselle puhtaat paperit henkilöstöjärjestelyjä koskevasta tiedonkulusta.

Rinteen hallituskumppanit, erityisesti Keskusta ja Vihreät, ovat olleet Postia koskevan keskustelun aikana pitkään hiljaa. Kun ristiriidat Postin hallituksen ja pääministerin antamien selvitysten välillä ovat nyt tulleet esille, myös hallituskumppaneiden ääni on muuttunut.

Kuluva viikko näyttää, kykeneekö pääministeri vakuuttamaan hallituskumppaninsa ja osoittamaan, että hän ruorimiehenä täyttää luotettavuuden ja uskottavuuden tunnusmerkit. Ellei kykene, edessä on ruorimiehen vaihto tai hallituksen kaatuminen.

Kalevi Suortti

Kirjoittaja asuu Espoossa, mutta on kotoisin Vehkalahdelta.