Hillonlahden pohja on vanhaa, saviperäistä merenpohjaa. Lahden länsipäässä Matisaaressa on suosittu ulkoilualue ja rannassa sijaitsee myös venelaitureita.

Maankäytön tarve on Haminan satamassa niin suuri, että sataman läheisyydestä ei enää löydy riittävästi suuria aluekokonaisuuksia. Kuntien ja elinkeinoyhtiön yhteistyöorganisaatio Business-Mooring on esittänytkin Haminan kaupungille Hillonlahden täyttämistä.

Satama on alueellamme keskeinen vetovoimatekijä ja se on herättänyt paljon kiinnostusta kansallisissa ja kansainvälisissä toimijoissa, niin teollisuudessa kuin logistiikassakin. Kiinnostuneiden joukossa on erittäin suuria yrityksiä, joille Haminan sataman läheisyys on merkittävä kilpailuetu.

”Tällöin maan käytön tarve on niin suuri, että Haminan sataman läheisyydestä ei enää löydy tarvittavan kokoisia aluekokonaisuuksia. On olemassa vaara, että sataman kehitys pysähtyy”, painotetaan Haminan kaupunginhallitukselle osoitetussa kirjelmässä, joka merkittiin tiedoksi kaupunginhallituksen kokouksessa maanantaina.

BusinessMooring -ryhmän kirjelmän allekirjoittajia ovat BusinessMooringin puheenjohtaja Tapio Lepistö, HaminaKotkan Satama Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Naski, Kotkan kaupungin kehitysjohtaja Terhi Lindholm, Haminan kehitysjohtaja Matti Filppu, Haminan ja Kotkan energiayhtiöitten toimitusjohtajat Markku Tommista ja Timo Aaltonen, Haminan Vesi -liikelaitoksen toimitusjohtaja Petteri Kotonen, Kymen Vesi Oy:n toimitusjohtaja Jani Väkevä, Cursor Oy:n toimitusjohtaja David Lindström sekä Kymenlaakson liiton kansainvälisten asiain päällikkö Toni Vanhala.

Kirjelmä korostaa, että Hillonlahden alue täyttää jo sijaintinsa puolesta kaikki satamasidonnaisen teollisuuden kriteerit ja on siksi yrityksille erittäin houkutteleva alue. Samalla Hillonlahden alue luo mahdollisuuden tuoda jopa tuhansia työpaikkoja Haminaan. Hillonlahti on paras ja likimain ainoa järkevä laajenemissuunta Haminan satamalle.

BusinessMooring on kaupunkien ja elinkeinoyhtiön yhteistyöorganisaatio, joka on Kymenlaakson liiton tuella yhdistänyt voimansa sellaisen teollisuuden saamiseksi alueellemme, joka saa erityistä hyötyä sijainnistaan sataman läheisyydessä.

Haminan kehitysjohtaja Matti Filppu on yksi kirjelmän allekirjoittajista. Hän sanoo, että Hillonlahden täyttäminen on edessä tulevaisuudessa, mutta ajankohta on avoin.

– Alueen yksityiskohtaisempi suunnittelu on alkamassa, jolloin selviävät myös alustavat kustannukset. Hillonlahden kokonaispinta-ala on noin 50 hehtaaria, mutta mahdollista on myös, ettei sitä kokonaan täytetä, maalailee Filppu.