Kuituverkon rakentamiseen on Ely-keskuksen lupa punaisella katkoviivalla osoitetuille Pyhällön kylien tieosuuksille.

Valokuituliittymiä toteuttava Kymijoen Kyläkuitu Osuuskunta on rakentanut valokuituverkkoa etupäässä valtion tukemina Nopea laajakaista -hankkeina vuodesta 2012 lähtien Kouvolaan ja Iittiin. Euroopan Maaseuturahaston tuella rakennettuja valokuituverkkoja on toteutettu ELY-rahoitteisina eri puolille Kymenlaaksoa. Viimeksi kyläverkot ovat valmistuneet Kannusjärvelle ja Metsäkylään Haminaan.

Nyt suunnittelupöydällä ja valmistelussa ovat mm. Haminan Pyhällön kylien sekä Kouvolan kyläverkon Kymijoen länsipuolen alueet.

– Pyhällössä hanke on edennyt kylävetoisena. Hankkeella on jo myönteinen rahoituspäätös ja kaapelinsijoitusluvat Ely-keskuksilta, mutta selvitettävää vielä riittää, sanoo projektivastaava Aulikki Kylliäinen Kymijoen Kyläkuidusta.

Kyläkuidun katsotaan olevan merkittävässä roolissa maaseudun kylien elinvoimaisuuden ja kiinnostavuuden lisäämisessä. Takaamalla huippunopeat valokuituyhteydet myös kaupunkialueen ulkopuolella voidaan vaikuttaa muuttovirtaan positiivisesti sekä parantaa kiinteistöjen arvoa.

Mielenkiinto valokuituratkaisuja kohtaan kasvaakin maaseudulla vauhdilla. Kannusjärven ja Metsäkylän valokuituverkossa on mukana 170 liittymää.

Siirryttäessä 5G-verkon aikakauteen valokuitu osoittaa vasta todellisen voimansa. 100 Mbit/s ja suuremmallakin nopeudella liikkuva data toimii virheettömästi kuituverkoissa.

Alustava kartoitus halukkuudesta liittyä Pyhällön kylien kuituverkkoon on käynnissä. Kiinteistöjä kylissä on parisataa, joukossa on myös vapaa-ajan kiinteistöjä.

Haminan kaupungin johto on näyttänyt osaltaan vihreää valoa Pyhällön kylien hankkeelle. Kaupungin tukea tarvitaan kuituverkon rakennusaikaisen rahoituksen turvaamiseksi.

– Neuvotteluissa on myös pankkien osallistuminen kiinteistökohtaisiin ratkaisuihin. Pankeilta olisi haettavissa luototus liittymisvaiheen kuluihin ja liittyjä sopisi pankin kanssa maksuaikataulusta, visioi Kylliäinen.

Pyhällön Kylät ry:n puheenjohtaja Jouko Yläjääski sanoo, että kiinnostusta kylien kuituverkkoon on. Eri asia on kuitenkin, miten kiinnostus saadaan realisoitumaan verkon hankintasopimuksiin.

– Kuituhanke on kylissämme toistaiseksi melko nuori. Kiinnostuneita on, mutta iso osa kyläläisistä ei ole vielä ehtinyt syventyä aiheeseen riittävästi, sanoo Yläjääski.

Kymijoen Kyläkuitu rakentaa valokuituyhteyden kiinteistöihin avaimet käteen -periaatteella 1990 euron hinnalla, jolloin pakettiin sisältyy liittymän rakentamiskustannukset sekä valokuituyhteyden käyttöön tarvittava päätelaite.