Vuosi sitten muuttunut ajokorttilaki on muuttanut autokoulujen asiakkaitten ikärakennetta. Kun nuori voi saada uuden lain mukaan ajokortin erityisluvalla jo 17-vuotiaana, autokouluissa on enemmän ja enemmän 16-vuotiaita korttikokelaita, jotka ovat panneet viranomaisille oman poikkeuslupahakemuksensa. Autokoulussa nuori voi saada kaiken ajokorttikoulutuksen jo 16-vuotiaana, vain itse ajokoetta ja poikkeusluvan myönteistä päätöstä on odotettava päivään, jolloin 17 vuotta täyttyy.

Ajokortin on voinut aikaisemminkin saada 17-vuotiaana, mutta se on vaatinut erityisen painavia perusteluja. Nyt kynnys alle 18-vuotiaiden ajokorttiin on merkittävästi matalampi.

Poikkeusluvan myöntämisperusteissa arvioidaan syvällisesti nuoren ajokortin ja kulkemisen tarvetta. Maaseudulla, josta suurin osa poikkeuslupahakemuksiakin tulee, painavana kriteerinä ovat pitkät etäisyydet. Kun kouluun, työhön tai harrastuspaikkaan tulee matkaa satojakin kilometrejä, nuori katsoo olevansa oikeutettu ajokorttiin jo 17-vuotiaana. Maaseudun usein kovin kehnot julkisen puolen liikenneyhteydet ovat usein hakemuksissa painava peruste.

Liikenneopettajat eivät ole lainkaan varmoja 17-vuotaiden kypsyydestä liikenteeseen. Nuorilla ajamiseen liittyvät moraaliset seikat voivat olla eri tasolla kuin muutamaa vuotta vanhemmilla nuorilla. Sama suomennettuna: 17-vuotiaan kuljettajan vahinkoriskin arvellaan olevan merkittävästi korkeampi kuin pari - kolme vuotta vanhempien.

Liikennekulttuurin oppeja antavaan autokouluun ei voi yksisilmäisesti luottaa. Suurin vastuu nuoren kasvamisesta liikennekelpoiseksi on kuitenkin kotioloilla ja mallilla, jonka omat vanhemmat nuorelle antavat omalla liikennekäyttäytymisellään.

Jorma Haapamäki

Päätoimittaja