MPK Kaakkois-Suomen soittokunta esiintyi vajaamiehisenä ensimmäisen kerran Tervasaaressa torstaina ennen illan virallisempaa keikkaa Kaspersalissa, jossa esitelmän teemana oli Porilaisten marssi. Tervasaaressa soittokuntaa komensi päällikkökapellimestari Inka Puhakka.

Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK on perustanut viime vuodenvaihteessa uuden maanpuolustussoittokunnan myös Kaakkois-Suomeen. Soittokuntaa ylläpitää Kymenlaakson Puhallinmusiikkiyhdistys yhteistoiminnassa Haminan ja Kouvolan Soittokuntien kanssa.

Uudessa soittokunnassa on tällä hetkellä 52 soittajaa Kymenlaaksosta ja Etelä-Karjalasta.

Soittokunta on yksi Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) koko maan kattavasta soittokuntaverkostosta. Yhteistyösoittokuntia Kaakkois-Suomessa ovat Haminan ja Kouvolan Soittokunnat.

Maanpuolustussoittokunnat ovat eri puolilla Suomea aktiivisesti toimivista harrastajapuhallinorkestereista muodostettuja kokoonpanoja, puhallinorkestereita, jotka toimivat Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) ohjauksessa. Soittokuntien tehtävä on tukea suomalaisten maanpuolustusmyönteisten asenteiden ylläpitoa ja kehittymistä musiikin keinoin. Soittokunnat esiintyvät muun muassa MPK:n, veteraani- ja maanpuolustusjärjestöjen tilaisuuksissa sekä erikseen sovittaessa Puolustusvoimien tilaisuuksissa. Myös kunnat ja seurakunnat sekä muun muassa MPK:n yhteistyökumppanit voivat tilata soittokuntia käyttöönsä. Soittokunnat järjestävät myös omia konsertteja sekä tilauskonsertteja.

– Uusien soittokuntien perustaminen kuuluu MPK:n hyväksymään strategiaan, jonka mukaan soittokunnat perustetaan jokaiseen seitsemään maanpuolustuspiiriimme, kertoi MPK soittokuntien ylikapellimestari Elias Seppälä, joka viisi vuotta sitten siirtyi reserviin Puolustusvoimien ylikapellimestarin tehtävästä.

MPK:n keskustoimiston organisaatiossa Seppälän ohjauksessa soittokuntien omat kapellimestarit vastaavat musiikillisesta osaamisesta ja taiteellisesta toiminnasta. Lähtökohtana on, että taiteellinen osaaminen luodaan ”emo-orkesterin” aktiivisen toiminnan tuloksena.

Ensimmäisten maanpuolustussoittokuntien perustamisen yhteydessä soittokunnille hyväksyttiin esiintymisasut. Puvun on suunnitellut Eija Nivukoski. Maanpuolustussoittokuntien vuosittainen esiintymisaikataulu rakentuu pääsääntöisesti kaksiosaisen suunnittelun tuloksena. Maanpuolustussoittokunnat esiintyvät pääasiassa nimen mukaisen piirin alueella.

Kymenlaakson Puhallinmusiikkiyhdistys ylläpitää MPK Kaakkois-Suomen Soittokuntaa. Kymenlaakson Puhallinmusiikkiyhdistyksen puheenjohtajana toimii Kalervo Kulmala, joka on myös yksi soittokunnan kapellimestareista. Soittokunnan päällikkökapellimestari on Inka Puhakka Lappeenrannasta ja muita kapellimestareita ovat Kulmalan lisäksi Dimas Ruiz Santos Kotkasta ja Timo Jaakkola Kouvolasta. Soittotoiminnan koordinaattorina toimii Reima Uusitalo.

Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) on julkisoikeudellinen yhdistys, jonka tehtävät määritetään laissa vapaaehtoisesta maanpuolustuskoulutuksesta. Yhdistys toimii valtakunnallisena vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen yhteistyöjärjestönä. Sen toimintaa ohjaa Puolustusministeriö.

MPK jakautuu seitsemään alueelliseen maanpuolustuspiiriin sekä Meri- ja Ilmapuolustuspiireihin. Kaakkois-Suomen piirin muodostavat Kymenlaakson, Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan maakunnat.

  • Slider image

MPK:n soittokuntien ylikappellimestari Elias Seppälä (oik.) neuvonpidossa Kymenlaakson Puhallinmusiissiyhdistyksen puheenjohtajan Kalervo Kulmalan kanssa.

  • Slider image