Suunnittelijaopettajan töiden lisäksi Tuija Teräslahti opettaa kansalaisopiston terveysliikuntakursseja. Älypuhelin välittää jumppa- ja PhysioPilates-tunnit omasta kodista. – Etäopetuksessa sosiaaliset kontaktit muuttuvat, eikä opetus valitettavasti tavoita kaikkia. Toisaalta osallistujamäärälle ei ole rajoituksia ja opiskelijoita voi tunneille osallistua vaikka toiselta puolelta Suomea, sanoo Teräslahti.

Korona pakotti monet Haminan kaupungin työntekijät etätyöhön ainakin väliaikaisesti.

– Totutteluvaihe uusiin työtapoihin saattoi koetella monen stressikäyrää, kun yhtäkkiä ei ollutkaan vieressä työkaveria, jolta pyytää apua, jos kone ei toiminut tai yhteydet tökkivät. Ilman työyhteisöä saattoi tuntua myös yksinäiseltä, kaupungin ICT-kehittäjä Jary Högnabba summaa siirtymävaihetta kaupungin työntekijöiden kannalta.

Haminassa varsinkin koulupuolella oltiin valmistauduttu digiteknologian nopeaan käyttöönottoon paremmin kuin useimmissa kunnissa. Oppilailla oli jo henkilökohtaiset Chromebook-tietokoneet, ja koulupuolella oli käytetty Googlen pilvipohjaisia palveluja jo useamman vuoden ajan.

Nyt myös muut Haminan kaupungin työntekijät siirtyvät ensimmäisten suomalaisten kaupunkien joukossa Googlen ohjelmistojen käyttäjäksi. Yhteensä noin 1 000 henkilöä koskettava ohjelmistomuutos tapahtuu vuoden 2021 keväällä. Uusi teknologia mahdollistaa joustavan työskentelyn, ei olla sidoksissa paikkaan tai laitteeseen, sillä työkaluihin pääsee myös mobiililaitteilla.

Högnabba uskoo, että etätyöstä jää pysyviä käytäntöjä, vaikka korona joskus loppuukin.

– Voisin kuvitella, että kokoukset pitkien ajomatkojen päässä mielellään korvataan etäyhteyksin. Se on ekologista, ja samalla säästyy aikaa.

Kaupunkilaisten osallistumismahdollisuudet esimerkiksi kuntalain mukaisesti julkisiin valtuuston kokouksiin mahdollistetaan kokousten verkkolähetyksillä. Ne ovat katsottavissa livenä youtubesta.

Valtuustokokouksia voi seurata myös joko Raatihuoneella tai kirjastossa siihen varatussa tilassa; siten kokoukset ovat  saavutettavissa myös heille, joilla ei ole siihen mahdollisuutta omasta takaa älypuhelimen tai tietokoneen kautta.

– Verkkolähetykset ovat saaneet ihan hyvän osanoton. Valtuuston kokouksilla on keskimäärin noin nelisenkymmentä seuraajaa, mikä on keskiarvona suurempi luku, kuin paikalle tulleiden määrä ennen koronaa.

Kansalaisopisto oppii nyt etänä

Haminan kansalaisopisto pääsi monella tavalla nopeasti asian päälle koronarajoitusten tullessa voimaan viime keväänä. Opetusministeriön rahoituksella oli juuri ehditty käynnistää Aikuisten digitaidot -hanke, jossa Hamina oli muiden maakunnan kansalais- ja kansanopistojen kanssa mukana.

– Kesällä päättyvän hankkeen tarkoituksena on vahvistaa nykypäivän kansalaistaitoihin kuuluvaa digiosaamista ja siten ehkäistä eriarvoisuutta. Kohderyhmää ovat sellaiset aikuiset, jotka muuten jäävät helposti digitaitojen opetuksen ulkopuolelle, kuten työttömät, eläkeläiset ja maahanmuuttajat, kertoo kansalaisopiston suunnittelijaopettaja Tuija Teräslahti.

Teräslahti toimii oman organisaationsa tukihenkilönä opiston siirtyessä muiden kaupungin toimintojen lailla uusiin digitaalisiin työvälineisiin ja työtapoihin.

– Yleisen digitalisoitumisen myötä olivat verkossa toteutettavat kurssit kansanopistoissa yhtenä tulevaisuuden kehityskohteena jo muutenkin. Korona vain nopeutti asioita.

Viime syksyn opetusohjelmaa suunniteltaessa tiedusteltiin opettajilta, mitkä kurssit soveltuvat tarvittaessa toteutettaviksi etänä.

Syksy onnistuttiin viemään läpi lähiopetuksessa, vaikkakin ryhmäkokoja jouduttiin rajaamaan.

Uusi lukuvuosi on alkanut osin etäopetuksella, osin siirtämällä kursseja eteenpäin.Yksilöopetusta on pystytty jatkamaan pääsääntöisesti lähiopetuksena.

– Käytämme verkko-opetuksessa pääasiassa Google Meet -sovellusta, ja palaute sitä käyttäviltä opettajilta on ollut hyvää. Olemme kouluttaneet ja tarjonneet digitukea myös opettajillemme. Opettajat ovat tehneet valtavan loikan perehtyessään sovelluksen käyttöön sekä neuvoessaan opiskelijoitaan, valistaa Teräslahti.

INFO

Kansalaisopiston korona-ajan ekstra: maksuttomat, kaikille avoimet taukoliikuntalivet Haminan kansalaisopiston facebookissa. 1-2 kertaa viikossa, päivät vaihtelevat mutta alkamisaika on aina klo 11.00. Ajankohta löytyy Haminan facebookin Tapahtumat-osiosta.