Reimari

Haminan seudun uutislehti

Summan koulun lakkautus sinettiä vailla

Summan koulun kello ei kutsu oppilaita välitunnilta luokkiin enää ensi syksynä. Haminan kaupunginhallitus päätti koulun lopettamisesta ja linjauksesta hyväksyessään Haminan kouluverkosta tehdyn viimeisimmän selvityksen tiistaina.

22. tammikuuta 2015

Vysotskin musiikki palaa Haminaan

35 vuotta sitten edesmenneen venäläisen runoilijan ja trubaduurin Vladimir Vysotskin musiikki palaa Haminaan. Haminan Teatterin konkaritaiteilijat Markku Porkka ja Timo Tilli esittivät Haminan Teatterin tuottaman Vysotski-illan vuonna 1998 peräti 25 kertaa täysille saleille. Nyt on luvassa kaksi esitystä lisää.

22. tammikuuta 2015

Practical on ammunnan nopeimmin kasvava laji

Practical-ammunta on tällä hetkellä nopeimmin kasvava ampumaurheilulaji maassamme. Haminassa lajilla on kovat perinteet. Haminan Practical Ampujat ry perustettiin vuonna 1995 ja seurassa on satakunta jäsentä.

22. tammikuuta 2015

Autoliitto tulee maakuntiin omilla palvelukeskuksillaan

Autoliitto avasi viime viikolla alueellisen palvelukeskuksen Haminassa. Autoliitto tähtää maassamme kaikkiaan 30 – 35 palvelupisteen perustamiseen, Hamina on järjestyksessä yhdeksäs.

22. tammikuuta 2015
 

Summan koulun lakkautus sinettiä vailla

JORMA HAAPAMÄKI

22. tammikuuta 2015


Summan koulun kello ei kutsu oppilaita välitunnilta luokkiin enää ensi syksynä. Haminan kaupunginhallitus päätti koulun lopettamisesta ja linjauksesta hyväksyessään Haminan kouluverkosta tehdyn viimeisimmän selvityksen tiistaina.

Viimeisen sanan koulukysymyksessä sanoo ensi tiistaina kokoontuva Haminan kaupunginvaltuusto.

Koulujen myllerrys jatkuu vuosikymmenen loppuun saakka. Hyväksytyn selvityksen mukaan Haminan lyseo siirtyy Ekamin kiinteistöön ja hallinnon alle. Siihen Haminan on haettava ja saatava lupa opetushallitukselta.

Kouluverkkoselvityksen tehneeseen toimikuntaan ovat kuuluneet valtuustoryhmien edustajat Sanna Vapalahti (kok) puheenjohtajana sekä jäseninä Hannah Honkanen (krist), Eero Kitunen (kesk) ja Janne Nyholm (ps).

Vastikään 50 vuotta täyttänyttä Pappilansalmen koulua ei remontoida. Koulu työnnetään puskutraktoreilla maan tasalle ja sijaan rakennetaan nykyiseen lukiorakennukseen nivoutuva laajennus.

Koulun oppilaat siirtyvät laajennustyön ajaksi lukiolta jääviin tiloihin ja laajennuksen jälkeen koulusta tulee yhtenäiskoulu.

Poitsilan koululle kellot soivat Pappilansalmen yhtenäiskoulun valmistuttua 2018. Neuvottoman koulu toimii niin kauan, kun koulurakennus on kunnossa.

Metsäkylän ja Kannusjärven koulujen osalta on olemassa kaupunginvaltuuston päätös koulujen lakkauttamisesta kolmantena vuotena siitä, kun oppilasmäärä alittaa 40 oppilaan rajan. Sisäilmaltaan onnettomaksi osoittautuneen Keskuskoulun kohtalo on sinetöity jo aikaisemmin ja koulu puretaan.

Hyväksytyn selvityksen mukaan nykyisellään jatkaisivat Uuden Summan koulu sekä Husulan, Aseman, Pyhällön ja Kirkkojärven koulut.

Lukio-opetuksen siirtyminen ammattioppilaitoksen yhteyteen on toteutettu jo muutamissa kaupungeissa. Lukio-opetuksen järjestäjien määrä puolittuu maassamme ja yhdistymällä ammattioppilaitoksen kanssa Hamina pyrkii takaamaan lukio-opetuksen jatkuvuuden.

Selvityksen mukaan lukion siirtyminen Ekamin alaisuuteen tuo huomattavaa säästöä ja synergiaa kouluverkkokokonaisuuteen.

Ekamin kampuksella on tiloja lukiolle, mutta lisää tilaa on raivattava ainakin viiden opetustilan verran. Ekamin keittiön kapasiteetti riittää ruokkimaan myös lukion oppilaat. Ekamin liikuntasali on nykyisin vajaakäytöllä ja kaupungin liikuntahallikin on lisäksi aivan koulun vieressä.

Kun lukio-opetus siirretään hallinnollisesti Ekamille, lukion investointitarpeet siirtyvät myös pois Haminan kaupungin taseesta, mutta lukio säilyy kuitenkin Haminan lukiona.

Toimikunnan mukaan kaupunginhallituksen nyt hyväksymällä lukioratkaisulla varmistetaan lukio-opetuksen säilyminen Haminassa. Ekamin kannalta tilojen käyttöaste nousee ja lukion tulo samaan kiineteistöön vahvistaa myös ammattikoulutuksen säilymistä Haminassa.

Pappilansalmen ja nykyisen lukion sijoille syntyvän yhtenäiskoulun suunnitteluraha budjetoidaan ensi vuodelle. Suunnittelutyöryhmä on jo aloittanut työnsä. Koulun rakentaminen ajoittuu vuosille 2017–2018.

Peter Muurman (ps) jätti kouluverkkopäätökseen eriävän mielipiteensä jäätyään hylkäysesityksineen yksin. Muurmanin mukaan kouluverkkotoimikunnan ehdotus merkitsee käytännössä sitä, että kolmen – neljän vuoden kuluessa lakkautetaan Summan, Poitsilan, Metsäkylän, Kannusjärven ja Neuvottoman lähikoulut ja kyläkoulut sekä sen lisäksi lopetetaan koulutoiminta Pappilansalmen koulussa ja Keskuskoulussa. Koulutoimikunnan ehdotukset eivät perustu täsmällisiin taloudellisiin laskelmiin vaan yleisluonteisiin olettamuksiin. Toimikunnan ehdotus romuttaisi Haminan lähikouluverkkoon perustuvan kouluverkon tyystin.

– Lähikouluverkko on ollut ja on kaupungin tärkeä voimavara, jota tulee ylläpitää. Sen purku vähentää kaupungin saamia valtionosuuksia, joita toimikunta ei myöskään ole määrällisesti arvioinut, painottaa Muurman eriävässä mielipiteessään.

Lepistö uskoo läpimenoon

Haminan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tapio Lepistö (kok) sanoo, että kaupunginhallituksen hyväksymä uusi kouluverkkoselvitys otti pitkän askelen Haminan kouluverkon tiivistämishankkeessa.

– Uusi selvitys avasi perusteellisesti uusia ajatuksia kehittää Haminan kouluverkkoa pitkälle tulevaisuuteen. Selvityksessä on aitoa ja syvällistä pohdintaa kaupungin kehittämisestä, tältä pohjalta Hamina kouluverkkoasiat ovat selviä vuosikymmeniksi, arvioi Lepistö.

Lepistö uskoo, että uuden kouluverkkoselvityksen kautta Haminan päättäjien sisäinen konsensus ottaa askeleita eteenpäin.

– Aivan erityistä selvityksessä oli isojen valtuustoryhmien edustajien sitoutuminen selvitystyön päälinjoihin. Selvityksen pohjalta tehty päätös tuo myös tasa-arvoa opetuksen laatuun, arvioi Lepistö uskoen kouluratkaisun lopulliseen läpimenoon ensi tiistain kaupunginvaltuustossa.

 

Summan koulun lakkautus sinettiä vailla

Summan koulun kello ei kutsu oppilaita välitunnilta luokkiin enää ensi syksynä. Haminan kaupunginhallitus päätti koulun lopettamisesta ja linjauksesta hyväksyessään Haminan kouluverkosta tehdyn viimeisimmän selvityksen tiistaina.

JORMA HAAPAMÄKI, 22. tammikuuta 2015

Vysotskin musiikki palaa Haminaan

35 vuotta sitten edesmenneen venäläisen runoilijan ja trubaduurin Vladimir Vysotskin musiikki palaa Haminaan. Haminan Teatterin konkaritaiteilijat Markku Porkka ja Timo Tilli esittivät Haminan Teatterin tuottaman Vysotski-illan vuonna 1998 peräti 25 kertaa täysille saleille. Nyt on luvassa kaksi esitystä lisää.

22. tammikuuta 2015

Practical on ammunnan nopeimmin kasvava laji

Practical-ammunta on tällä hetkellä nopeimmin kasvava ampumaurheilulaji maassamme. Haminassa lajilla on kovat perinteet. Haminan Practical Ampujat ry perustettiin vuonna 1995 ja seurassa on satakunta jäsentä.

JORMA HAAPAMÄKI, 22. tammikuuta 2015