Mimi Korjus

Kirjoittaja on haminalainen lukio-opiskelija