Uutinen Haminan Energia Oy:n ja virolaisen Alexela-konsernin yhteisyrityksestä ei tullut yllätyksenä, sillä hanketta on valmisteltu yli kaksi vuotta. Yhteisyritys rakentaa Haminan satamaan lähes 100 miljoonaa euroa maksavan nesteytetyn kaasun LNG-terminaalin, josta keskeisin osa on 30 000 m3:n varastosäiliö.

Hamina oli Suomessa ensimmäinen kaupunki, joka oivalsi maakaasun mahdollisuudet. Maakaasu tuli ensin teollisuuden käyttöön ja vuonna 1982 maakaasun käyttäjiksi liittyivät ensimmäiset asuintalot. Haminan Energia on edelläkävijä myös biokaasun valmistajana, tuotantolaitos on Virolahdella.

Maakaasu vahvistaa Haminan asemaa sekä mahdollisena teollisuuden sijoituspaikkana että myös satamana, sillä tulevaisuuden laivoista yhä suurempi osa siirtyy kaasun käyttäjiksi. Kun alukset tankkaavat Haminassa kaasusäiliönsä, samalla niille on edullisinta myös lastata.

Merkittävä osa kemianteollisuudesta Haminan sataman teollisuusalueella käyttää jo nyt tuotannossaan maakaasua. Venäläisten toimittaman maakaasun saadessa kilpailijan nesteytetystä LNG-kaasusta tulee eteen hintakilpailu, jolloin on perusteltua odottaa kaasun tulevan nykyistä edullisemmaksi.

EU:n 27,7 miljoonan euron tuki Haminan LNG-terminaalille on osoitus siitä, että EU on vahvasti liputtamassa vähäpäästöisen kaasun puolta. Siihen imuun Haminan on hyvä lähteä. Samaan imuun voi suositella myös autoliikennettä, niin raskasta kuin henkilöautoliikennettäkin. Autoilulle hyöty tulee nopeasti, sillä nesteytettyä LNG:tä on mahdollista jakaa säiliöautoilla käyttäjille hyvinkin laajalle Etelä- ja Kaakkois-Suomea.

Mitä on LNG-kaasu? LNG on nesteytettyä maakaasua, jonka tilavuus on 1/600 tavallisen maakaasun tilavuudesta. LNG:n käyttö ei tuota lainkaan rikkioksidipäästöjä ja se täyttää tiukentuvat päästörajoitukset, jotka koskevat typenoksidi-, hiukkas- ja hiilidioksidipäästöjä.

Jorma Haapamäki

Päätoimittaja