Haminan talousalueen uutislehti

Yritystä löytyy! -hankkeella kovat tavoitteet

Pia Puheloinen aloittaa Yritystä löytyy! -hankkeen vetäjänä huhtikuun alussa.

Kehittyvä Hamina ry on saanut myönteisen päätöksen Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta ja Leader Sepralta Yritystä löytyy! -hankkeelle.

Kehittämishankkeen tavoitteena on nuorten työllisyyden ja yrittäjyyden edistäminen konkreettisin käytännön keinoin.

Hankkeen vetäjäksi palkattu haminalainen Pia Puheloinen aloittaa työt huhtikuun alussa. Hankevetäjän palkkaukseen on saatu tukipäätös Leader Sepralta ja hankevetäjän palkkaus tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.

Hankkeen tavoitteena on nuorten työllisyyden ja yrittäjyyden edistäminen konkreettisin käytännön keinoin. Pia Puheloinen on valmis astumaan hänelle jo tutulle pelikentälle.

– Sidosryhmät ovat samat kuin nykyisessä työssäni Ekamissa: Kela, Väylä ja TE-toimisto. Yhteistyössä niiden sekä haminalaisten yrittäjien kanssa pyrin luomaan toimivat ja tulokselliset yhteydet nuorisoon, sanoo Puheloinen.

Puheloinen uskoo, että parhaat tulokset saadaan toimivalla tiedottamisella. Kun työpaikkoja ja yrittäjyyttä pyritään luomaan nuorille, silloin on sosiaalisen median hallitsemisella suuri merkitys.

– Työttömille nuorille on saatava tietoa yrittäjyydestä, josta useimmilla on jo pohjatiedot peruskoulun ja Ekamin yrittäjyyskurssien kautta. Hankkeen yksiselitteinen tavoite on nuorten työllistäminen ja nuorten yrittäjyyden edistäminen.

Hankkeen kohderyhmä kattaa alle 25-vuotiaat. Työttömien kohdalla Puheloinen korostaa uudelleenkouluttautumista esimerkiksi oppisopimusta hyödyntäen.

Hanke ei palkkaa työttömiä nuoria töihin, vaan työpaikkoja pyritään löytämään yrityksistä.

– Tarkoitus on luoda suoria kontakteja yrittäjiin ja yrityksiin, jolloin nuori kohtaisi potentiaalisen työnantajansa.

– Yrittäjyyden toinen vaihtoehto on usein se, että vaihtoehtoa ei ole: työpaikkaa ei löydy ja työttömäksi jäämistä ei tule edes laskea vaihtoehdoksi. Siksi kannustan nuoria uskaltamaan. Esimerkiksi osuuskuntayrittäminen on tapa ryhtyä tuotteistamaan omaa osaamistaan, kiteyttää Puheloinen.

Mistä sitten työpaikkoja löytyy, millä alalla yrittäjyys lähtisi vetämään? Puheloinen arvelee, että kaikki eko-liitteinen juttu voisi tänä päivänä toimia, mutta kaikki kivet kannattaa kääntää. Myös esimerkiksi nuohousala ja kylmäasennusala kannattaisi tutkia, samoin mahdolliset yritysten sukupolvenvaihdokset.

– Siistit sisätyöt eivät ehkä kohtaa kaikkia, niin se vain menee. Joillekin ovi tulevaisuuteen avautuu hakeutumalla koulutukseen toiselle paikkakunnalle, sen vaihtoehto olisi jäädä roikkumaan kotinurkille.

– Haminassa voitaisiin järjestää myös omat rekrytointimessut, jolloin työantajat ja nuoret työnhakijat voisivat kohdata silmäkkäin.

Pia Puheloinen valittiin hankevetäjän tehtävään 40 hakijan joukosta. Kehittyvä Hamina ry:n puheenjohtaja Satu Peltola sanoo, että hakijoista Puheloisella oli selkeät suunnitelmat hankkeen toimenpiteiksi ja taidot myös hankkeesta tiedottamiseen ja raportointiin.

– Työn onnistumisessa hankevetäjän on tärkeää tuntea kohderyhmä eli nuoret ja paikalliset yritykset sekä muut sidosryhmät, sanoo Satu Peltola.

– Eri osapuolten motivointi ja sitouttaminen tapahtuu aktiivisessa vuorovaikutuksessa; hankevetäjän tehtävä on jalkautua yrityksiin sekä oppilaitoksiin ja löytää näistä kohtaamisista yhteisiä tavoitteita, arvioi puheenjohtaja Peltola.

Jaa artikkeli somessa

Lähetä tai printtaa artikkeli