Haminan talousalueen uutislehti

EU-komissiolta tuki Haminan Lng-terminaalille

Haminan Lng-terminaalille on varattu tontti Haminan satamasta. Haminan terminaalin keskeisin osa on 30.000 m3:n Lng-säiliö. Terminaalin kautta kulkee alustavan arvioin mukaan lähes 120.000 tonnia nesteytettyä maakaasua.

Euroopan komissio on hyväksynyt EU:n valtiontukisääntöjen mukaisesti 28 miljoonan euron tuen Haminan satamaan rakennettavalle Lng-terminaalille. Investoinnin arvellaan maksavan kaikkiaan noin 90 miljoonaa euroa.

– Terminaalin esivalmistelutyöt alkavat välittömästi ja rakentamaan päästään vuoden kuluttua keväällä 2017, jolloin laitos valmistuu vuoden 2019 aikana, arvioi Haminan Energian toimitusjohtaja Timo Toikka.

Nesteytetyn maakaasun Lng-terminaali otti konkreettiset askeleet eteenpäin, kun Haminan Energia ja Alexela Varahalduse AS perustivat keväällä 2015 Hamina LNG Oy yhteisyrityksen terminaalin rakentamista varten.

– Komission tukipäätöksen viipyminen on viivästyttänyt koko hanketta noin vuodella. Luottamuksemme hankkeen toteutumiseen on ollut kuitenkin niin vakaata, että käynnistimme jo viime vuonna laitoksen rakentamisen urakkakilpailun, sanoo Toikka.

Lng on merkittävä polttoaine teollisuudelle ja meri- ja maantieliikenteelle, mutta Haminassa myös laajan kaasuverkon ansiosta kiinteistöjen lämmitykselle. Terminaalin valmistuminen mahdollistaa Lng:n käytön myös Haminan alueen ulkopuolelle, jonne Lng-kaasua voidaan siirtää kannattavasti joko auto- tai rautatiekuljetuksin. Lng on tärkeä kilpailutekijä myös HaminaKotka Satamalle ja sen satamasidonnaiselle teollisuudelle.

Suomessa on vireillä kaksi muutakin Lng-terminaalihanketta. Porin terminaalin rakentaminen käynnistyi ensin ja terminaali valmistuu ensi kesänä. Tornion Lng-terminaalin lasketaan valmistuvan ensi vuonna.

EU-komission kilpailupolitiikasta vastaava komissaari Margarethe Vestager toteaa, että uudet Lng-terminaalit tarjoavat merenkulkualalle uuden puhtaamman polttoaineen lähteen ja monipuolistavat Suomen maakaasun hankintalähteitä.

– Tämä hanke on myös hyvä esimerkki siitä, miten EU:n valtiontukisäännöillä edistetään järkeviä julkisia investointeja, jotka auttavat EU:ta saavuttamaan energiaturvallisuuteen ja ympäristönsuojeluun liittyvät tavoitteensa, sanoo Vestager.

– Pienten terminaalien verkoston tavoitteena on luoda laivoille Lng-tankkausasemia ja varmistaa Suomelle kaasun lisälähde. Haminan Lng-terminaalin avulla kehitetään vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuria HaminaKotkan satamassa, joka on yksi Euroopan laajuisen liikenneverkon satamista.

Haminan Energia Oy:n yhteistyökumppanilla virolaisella Alexela Varahalduse AS:llä on vahvaa osaamista Lng-kaasun kanssa operoinnissa.

Alexela on tunnettu mm. Viron Paldiskin Lng-terminaalin kehittäjänä.

– Haminan terminaalin maakaasu menee lähinnä oman verkon kautta nykyisille asiakkaille. Suunnitelmissa on kuitenkin myös Lng-voimalan rakentaminen säätövoimalaksi sähkömarkkinoille, kertoo toimitusjohtaja Timo Toikka.

Lue lisää aiheesta:

Jaa artikkeli somessa

Lähetä tai printtaa artikkeli

Previous slide
Next slide