Torikauppiaiden omassa torin kehittämiskartassa olennaista on uuden esiintymislavan rakentaminen nykysijoille lisättynä WC-palveluilla. Yhdestäkään pysäköintipaikasta eivät torikauppiaat ole valmiita luopumaan.

Haminan torikauppiaat teilaavat kirjelmässään Haminan uuden torisuunnitelman. Toteutuessaan uusi torisuunnitelma veisi torin alueelta noin 40 pysäköintipaikkaa, pienentäisi itse myyntialuetta sekä toisi torikauppiaille heidän mielestä hankalat ja epäkäytännölliset kiinteät myyntikojut.

Haminan kaupunginarkkitehti Vesa Pohjola sanoo, että torikauppiaat ovat kirjelmineen 10 kuukautta myöhässä.

– Haminan kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden torisuunnitelman viime keväänä 12.5. pitämässään kokouksessa. Sitä ennen suunnitelma oli esillä valmisteluvaiheessa moneen kertaan eri foorumeilla, ihmettelee Pohjola.

Torikauppiaita edustava Eija Kunnari sanoo, että kauppiaita ei ole kuultu torisuunnitelman valmistelu- saati päätösvaiheessa.

– Asioista on saatettu puhua yhdelle ja kahdelle torikauppiaalle muttei koko joukolle koskaan. Yleistä informaatiotilaisuutta ei ole ollut, sanoo Kunnari.

Torikauppiaat ovat Haminassa kovin heterogeeninen joukko, jolla ei ole yhteistä päätöksentekoelintä. Senvuoksi se ei ole voinut yhteisönä esiintyäkään.

– Oma vikamme se on. Meillä oli yhdistyskin, mutta se sammui, kun ei saatu enää valittua toimihenkilöitä, tunnustaa Kunnari.

Huoli vähenevistä pysäköintipaikoista on torikauppiaiden kirjelmässä keskeisessä osassa. Hyväksytyn suunnitelman esiintymislava- ja wc-rakennus torin ylälaidassa saa kauppiailta myös tyrmäyksen.

– Uuden esiintymislavan paikka tulee säilyä ennallaan ja vessatilat on rakennettava lavan yhteyteen. Silloin ne palvelisivat parhaiten torikahviloitten asiakkaitten ja torikauppiaitten tarpeita, sanoo Kunnari.

– Torikauppiaita varten kaavaillut pikkumökit ja myyntikojut eivät sovellu torikauppaan. Pikemmin ne sopisivat esimerkiksi käsitöiden myyntiin ja vaikkapa matkamuistojen myyntiin.

– Parannuksia vesi- ja sähköhuoltoon ovat torikauppiaat odottaneet jo vuosia.

Eija Kunnari sanoo, että Haminassa on ennenkin hyväksytty lukuisia suunnitelmia, jotka eivät ole koskaan toteutuneet.

– Uskon torisuunnitelman muuttuvat vielä matkan varrella. Meidän perustelumme ovat vahvoja eikä niitä voi noin vain ohittaa.

Torikauppiailla oli edustaja torisuunnitelman ohjausryhmässä. Kaupunginarkkitehdin mukaan hänen into osallistua valmistaviin kokouksiin oli kuitenkin laimea.

– Torisuunnitelma on hyväksytty, se on perusratkaisu, jonka mukaan mennään eteenpäin. Rakennuspiirustukset ovat parhaillaan työn alla, sanoo Vesa Pohjola.

– Suhtaudumme torikauppiaiden ehdotuksiin kuitenkin vakavasti. Käymme kauppiaiden edustajien kanssa läpi kirjelmän kohdat, jolloin ainakin väärinymmärrykset selviävät, sanoo Pohjola.