Haminan talousalueen uutislehti

Terapiasta apu lasten kehityshäiriöihin

Toimintaterapian koulutetut erikoisosaajat Minna Saksa (oik.) ja Katri Hietaharju.

Minna Saksa on toimintaterapeutti, jonka yritys Toimintaterapia Tikapuut täyttää aprillipäivänä 20 vuotta.

– Lievät lastenneurologiset häiriöt paljastuvat usein vasta lapsiryhmässä päivähoidossa tai koulussa. Suurella osalla lapsiasiakkaista on neurologisia ongelmia. Tällaisia lapsiryhmiä ovat mm. erilaiset kehitysviivästymät, kehitysvammaisuus, autismi ja CP-vammaisuus. Asiakkailla voi olla myös käyttäytymishäiriöitä ja oppimisvaikeuksia, avaa Minna Saksa työkenttäänsä.

Toimintaterapia Tikapuitten asiakkaat ovat tulleet pääasiassa lastenneurologian, psykiatrian ja kehitysvammahuollon piiristä. Palveluiden ostajia ovat alueen terveyskeskukset, sairaanhoitopiiri ja Kela.

Toimintaterapia on itsenäinen lääkinnällisen kuntoutuksen osa-alue, joka muiden hoitomuotojen kanssa muodostaa tärkeän osan lasten varhaiskuntoutuksesta.

– Lasten kuntoutuksen ja sen arvioinnin ohella ohjausta ja neuvontaa saavat myös vanhemmat, päiväkoti ja koulu, sillä eri osapuolten yhteistyöllä päästään parhaisiin tuloksiin, sanoo Saksa.

– Terapiassa vahvistetaan lapsen kokonaiskehitystä onnistumisen kokemusten kautta, lapsi kehittyy parhaiten itseään kiinnostavan asian kautta.

– Toimintaterapeutti on harjaantunut analysoimaan toimintaa, soveltamaan ja hyväksikäyttämään tätä tietoa käytännössä jokaisen asiakkaan kohdalla yksilöllisesti.

Toimintaterapia Tikapuitten noin 70 m2:n tiloihin on varusteltu jokaisen lapsen unelma, leikkikalut keinuineen ja kiipei lylaittein. Samoissa tiloissa Liikekeskus Itäväylän toisessa kerroksessa työskentelee yrittäjänä myös toimintaterapeutti Katri Hietaharju.

– Ei lapsia tänne tarvitse pakottaa. Täällä löytyy mielenkiintoista tekemistä ja lapsi saa jakamattoman huomion terapeutilta, vakuuttaa Hietaharju.

Kerran toimintaterapeutin vastaanotolla käynyt lapsi osaa toisella kerralla mennä suoraan mieluisan toiminnan pariin:

– Silloin terapeutin tehtävänä on haastaa lapsi kehitystä eteenpäin vieviin toimintoihin. Tuoda tekemisen ympärille kehittäviä asioita. Leikki-ikäisen lapsen terapiassa painottuu sensomotorinen leikki, joka on pohjana sujuvan liikkumisen, kädentaitojen, hahmotuksen ja puheen kehitykselle, sanoo Minna Saksa.

Asiointi toimintaterapeutin luona on myös mielenterveydellistä työtä. Asiakkaan kanssa keskustellaan syvällisiäkin asioita ja kaikki tapahtuu luottamuksellisesti.

– Kun kehitystä tapahtuu, täyttä varmuutta ei aina ole, mikä tai mitkä seikat terapiassa ovat kehityksen takana. Terapiassa saavutetun muutoksen takana on luottamuksellinen vuorovaikutussuhde, yhdessä asiakasta motivoivan ja sopivan haasteellisen toiminnan kanssa. Toimintaterapeutilla on aina tuntosarvet pystyssä, tämä on mielenkiintoinen mutta myös raskas työ, arvioivat toimintaterapeutit.

– Mitä varhaisemmassa vaiheessa kuntoutus aloitetaan, sitä parempiin tuloksiin päästään. Lapset tarvitsevat usein ensin toimintaterapiaa pystyäkseen työskentelyyn, jossa tarvitaan vastavuoroisuutta ja käyttäytymisen jäsentyneisyyttä.

Suuret oppilasryhmät kouluissa ovat haaste monille lapsille, kaikki eivät ilman tukea selviä.

– Mitä parempi tukiverkko linjalle perhe – päiväkoti – koulu syntyy, sitä paremmat edellytykset lapsella on selviytyä valtavasta tiedon tulvasta ja taidollisista haasteista.

Jaa artikkeli somessa

Lähetä tai printtaa artikkeli

Previous slide
Next slide