Haminan talousalueen uutislehti

Hulevesistä lisälasku Haminan kiinteistöille

Petteri Kotonen aloitti Haminan Veden toimitusjohtajana keväällä.

Haminan kaupungin liikelaitos Haminan Vesi päätti maanantain kokouksessaan ottaa käyttöön huleveden perusmaksun. Päätöksen takana on vesihuoltolaki, jonka mukaan hulevesien viemäröinnin kustannukset tulee eriyttää kirjanpidossa talous- ja jätevesien viemäröinnin kustannuksista.

– Eriyttämisellä pyritään siihen, että tilinpäätöksen ja siinä esitettyjen tunnuslukujen perusteella voidaan läpinäkyvästi arvioida, missä määrin vesihuollosta ja huleveden viemäröinnistä perittävät maksut kattavat palvelujen tuottamisesta aiheutuvat kustannukset pitkällä aikavälillä. Samalla selviää, ovatko maksut kohtuullisia, sanoo Haminan Veden toimitusjohtaja Petteri Kotonen.

Vesihuoltomaksujen tarkoitus on kattaa kaikki palvelujen tuottamisesta vesihuoltolaitokselle aiheutuvat kustannukset kustannusvastaavuus -periaatteella. Kustannusvastaavuus -periaatteen keskeinen tavoite on turvata vesilaitoksen taloudelliset toimintaedellytykset niin lyhyellä kuin pitkällä tähtäimellä.

Hulevesimaksulla katetaan hulevesiverkoston saneerauksesta ja ylläpidosta aiheutuvat kustannukset. Samalla nykyistä perusmaksukäytäntöä rukataan niin, että talousveden ja jäteveden maksut eriytetään ja maksujen tasot tarkistetaan.

Yhteenlaskien summa nousee nykyisestä, mutta maksut kohdentuvat nykyistä oikeudenmukaisemmin. Hintojen korotuksen taustalla on vesiliikelaitoksen taloudellinen tila: tulot eivät riitä kattamaan kuluja ja toukokuun loppuun mennessä tulos oli jo yli 62 000 euroa miinuksella.

– Taloutemme on tiukalla, otamme tässä härkää sarvista. Hulevesimaksun ja perusmaksujen korotusten jälkeenkin Haminan Vedet taksat ovat silti hyvin kilpailukykyisiä naapuriemme kanssa.

Hulevedet ovat sade- ja sulamisvesiä, joita kerääntyy maan pinnalta, rakennusten katoilta tai muilta vastaavilta pinnoilta.

Hulevesiä ja kiinteistöjen perustusten kuivatusvesiä ei saa lain mukaan johtaa jätevesiviemäriin, koska ne eivät tarvitse erityistä puhdistusta ja kuormittavat siksi turhaan jätevesiverkostoa ja jätevedenpuhdistamoa.

– Hulevesien suuri osuus jätevedessä heikentää jätevedenpuhdistamon puhdistustehoa lisäten myös käyttökustannuksia, kun vettä puhdistavat pieneliöt eivät toimi parhaalla mahdollisella tavalla liian laimeissa tai kylmissä vesissä, selvittää Kotonen.

– Vuoto-, hule- ja kuivatusvesien osuus puhdistettavasta jätevedestä on tänä päivänä merkittävä. Tarkoitus olisikin saada hulevedet johdettua puhdistamon sijaan suoraan mereen.

Haminassa hulevesijärjestelmän kustannuksia katetaan nykyisin osittain jätevesimaksulla ja osin kunnalta perittävällä yleisten alueiden huleveden viemäröintimaksulla. Jatkossa jätevesimaksuilla katettava osuus korvataan kiinteistöiltä perittävällä erillisellä hulevesimaksulla.

Huleveden perusmaksu koskee kaikkia niitä Haminan Veden toiminta-alueella sijaitsevia kiinteistöjä, joilla on liittymisvelvollisuus hulevesiviemäriin ja joille ei ole myönnetty liittymisvapautusta. Perusmaksun määräytymisperusteena käytetään vesimittarin kokoa.

Toimitusjohtaja Kotosen mukaan vuositasolla hulevedestä perittävät maksut ovat muutaman kympin luokkaa taloutta kohden.

– Esimerkiksi omakotitalon vuosimaksu on 41 euroa ja pienen kerrostalon ja rivitalon 197 euroa. Haminan kaupungin maksuosuuksiksi jäävät yleiset alueet. Käymme kiinteistöt läpi tontti tontilta, jolloin kaikkia saavan oikeudenmukaisen kohtelun.

Viime vuonna hulevesien käsittelystä aiheutui Haminan Vedelle 133 000 euron kustannukset. Kotonen olisi tyytyväinen, jos puoletkin noista kustannuksista kyettäisiin kattamaan hulevesimaksuilla.

Tänä vuonna Haminan Vesi saneeraa putkistoja noin 1,5 km. Saneerausmääriä olisi tarve kasvattaa jatkossa 2 – 3 km vuodessa, jotta saneerausvelan kasvu saadaan pysähtymään.

Haminan Veden internet-sivuille tulee lähiaikoina suuntaa-antava kartta hulevesiviemäröinnin alueesta. Alueella sijaitseville kiinteistöille tiedotetaan asiasta tarkemmin syksyn aikana.

Lue lisää aiheesta:

Jaa artikkeli somessa

Lähetä tai printtaa artikkeli

Previous slide
Next slide