Haminan talousalueen uutislehti

Venäjälle lisää satamakapasiteettia

Satamien kilpailu Venäjän tavaratonneista kiristyy Itämeren alueella. Ust-Lugan suursatama on valmistunut Suomenlahden eteläpuolelle Viipuria vastapäätä jo jokin vuosi sitten ja nyt on valmistumassa toinen suursatama Bronka vielä lähemmäs Pietaria.

Bronkalla on mahdollisuus ottaa merkittävä siivu Venäjän ulkomaankaupasta, sillä sataman sijainti juuri Pietarin edustalla helpottaa laivaliikennettä, kun niiden ei enää tarvitse seilata Pietarin ruuhkaisiin syväväyliin.

Bronkan kokonaiskapasiteetti konttiliikenteessä on mitoitettu noin 1,9 miljoonan TEUn käsittelyyn. Siis samalle tasolle, jota Suomen satamat käsittelevät yhteensä vuodessa.

Bronkan ja Ust-Lugan lasketaan verottavan erityisesti Latvian Riikan ja Liettuan Klaipedan transitoliikennettä, mutta ahtaammalle se ajaa myös Hamina-Kotkan Sataman jo valmiiksi kutistuneet transitokontit.

Apua Hamina-Kotkalle on tulossa Pohjois-Karjalasta. Suuri itävaltalainen sahatavaran tuottaja ja jalostaja Binderholz on löytämässä toimivan rautatielinjan Nurmeksen ja Lieksan suursahoiltaan Hamina-Kotkan satamiin. Noin 250 000 tonnin lisä jo nyt vauhdilla kasvaneeseen sahatavaraliikenteeseen maistuu.

Satamiemme menestyminen onkin kiinni ensisijaisesti oman maan liikenteestä, kuorrutus tulee jos tulee Venäjän transitosta, josta Hamina-Kotka ottaa minkä saa. Satamillamme on erinomainen maine turvallisena reittinä: mitä arvokkaammasta lastista Venäjälle on kyse, sitä ilmeisemmin lastit kulkevat juuri Hamina-Kotkan kautta.

Jaa kirjoitus somessa

Lähetä tai printtaa kirjoitus

Previous slide
Next slide