Haminan talousalueen uutislehti

Havainto vai mielipide

Tämän kolumnin innoittajana oli tapaaminen ja lyhyt keskustelu pankkiautomaatin vieressä. Eräs tuttavani kertoi lukevansa kolumnejani ja olleensa useimmiten samaa mieltä kanssani. Kuitenkin hyvin harvoin, tuskin koskaan kirjoitan mielipiteitä, vaan olevaan todellisuuteen perustuvia havaintoja joskus läheltä ja joskus kauempaa. Kirjaan tähän kaksi aivan eri tasoista esimerkkiä kertoen myös toisesta mielipiteeni.

Euroopan Unioni on nyt ajankohtaisena varsin suurena, laajana jo monitahoisena aiheena keskustelussa sekä mielipiteiden muodostuksessa ja ilmaisussa Englannin ollessa siitä eroamassa. Samantyylisiä suurvaltoja/yhteisöjä on Euroopassa ollut aiemminkin tekeillä, mutta Englanti on yleensä pullikoinut tavalla tai toisella vastaan.

Rooman valtakunta ensimmäisenä jo ennen ajanlaskumme alkua (eaa) levittäytyi Välimeren ympäristöstä pitkin Eurooppaa ja myös Englantiin, joka kuitenkin vastusti ajatusta riistäytyen siitä erilleen. Suuri Rooman valtakunta jakaantui kahtia lopulta tuhoutuen. Suomea ei tuolloin ollut ja alueemme oli lähes asumaton, joten Suomella ei ollut siinä osaa eikä arpaa, oli arpa sitten heitetty Rooman osalta miten vain.

Seuraava todellinen suuryritys koko Euroopan kattavaksi valtakunnaksi oli Napoleonilla, mutta jälleen Englanti tyri yrityksen ja voitti Napoleonin joukot Waterloon taistelussa. Niin Eurooppa palasi taas kansallisvaltiorakenteeseen.

Venäjä oli merkittävänä tekijänä Napoleonin suurvaltapyrkimyksien musertajana, joten Suomi sen osana ei voinut olla mukana eurooppalaista suurvaltaa rakentamassa. Entinen emämaamme Ruotsi oli Napoleonilla hengessä mukana ja sai sieltä vieläkin vaikuttavaksi perinnökseen nykyisen kuningassukunsa.

Napoleonin jälkeen eurooppalainen suurvalta oli lähes valmis Adolf Hitlerin johtamalla Saksalla monien maiden tuella, jossa vallan ytimessä myös Suomi oli mukana. Englanti onnistui jättäytymään tuosta yhteisöstä pois ja Pohjois-Amerikan Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton kanssa yhdessä lopulta tuhosi koko yrityksen.

Hitlerin Saksan romahduksen jälkeen syntyneen Hiiliunionin siemenestä syntyi ensin Euroopan vapaakauppa-alue EEC v 1957 ja sitten Euroopan Unioni v 1992, jossa Suomikin on ollut mukana vuodesta 1995 alkaen. Englanti (Yhdistyneet Kuningaskunnat) ei ollut mukana Euroopan yhdistymisen alkuvaiheissa, mutta tuli yhteisön jäseneksi 1973 kuitenkin pitäen koko ajan oman rahansa punnan ja on nyt kansanäänestyksen tuloksena eroamassa nykyisestä Euroopan Unionista.

Kilogramma tai usein lyhyesti vain kilo, on SI-järjestelmän mukainen yksikkö perussuureelle massalle. Arkikielessä voidaan käyttää ilmaisua esineen paino, vaikka tarkoitetaan esineen massaa.

Sitten siihen mielipiteeseen. Kilo on aina kilo ja se ei ole mielipide, mutta jonkun mielestä kilo on raskas ja jonkun mielestä kevyt. Minun mielipiteeni on, että pudotan mieluummin varpailleni kilon pumpulipussin kuin kilon rautapunnuksen, vaikka molemmat ovat kilon painoisia (massa). Tuo on mielipiteeni ja siitä huolimatta kilo on kilo!

Kepeää kesää!

Jaa kirjoitus somessa

Lähetä tai printtaa kirjoitus