Haminan kaupungin omistaman kaislanniittokoneen ruorissa oli MeriHamina ry:n varapuheenjotaha Jukka Karkimo.

Pappilansaaren ensimmäisen salmen ruovikoita niitettiin elokuisena viikonloppuna isolla porukalla. Asialla oli MeriHamina ry:n käynnistämä projekti ja viikonlopun talkoisiin osallistui parikymmentä aktiivia.

Viikonlopun tapahtuma oli vain alkusoittoa Pappilansaarten salmien ja Haminan merenlahtien vapauttamiseksi liiallisuuksiin rehevöityneestä ruovikosta ja kaislakasvustosta.

– Aloitimme Kekkosenkadun puolen kaislikon raivaamisesta ja urakkamme itäraja ylsi aina Natura-alueen rajaan saakka, kertoo MeriHaminan puheenjohtaja Pertti Toikka.

Ruovikko niitettiin Haminan kaupungin niitto- ja keruuveneillä. Niitetty ruovikko nostettiin merestä metsätyökoneista tutulla konekouralla ja kuljetettiin hyödynnettäväksi Haminan Energian biokaasulaitokselle.

– Koneista aiheutuneet kustannukset jaettiin Haminan kaupungin ja yhdistyksen kesken. Ruovikon kuljetuskustannuksista vastasi Haminan Energia, valistaa kaisloja niittäneen venen ruorissa tuntikausia viihtynyt Jukka Karkimo, MeriHaminan varapuheenjohtaja.

MeriHaminan väki on esitellyt Haminan kaupungin johdolle ensimmäisen talkooviikonlopun tuloksia sekä yhdistyksen pitkän aikavälin suunnitelmia. Rehevöityneitä rantoja kaupungin ydinkeskustan liepeillä riittää ja yhdistyksen tavoitteena on palauttaa vesistön tila vuosikymmenien takaiselle tasolle.

– Haminan kaupunginjohtaja toi tapaamisessamme julki kaupungin halun jatkaa yhdistyksemme tukemista jatkossakin. Esitämme kaupungille merenlahtien pitkän aikavälin ennallistamis- ja rahoitussuunnitelman. Useammalle vuodelle jaettuna kustannukset jäävät kohtuullisiksi, uskoo Karkimo.

MeriHamina on jo tehnyt alustavan toimintasuunnitelman  ensi vuoden hankkeista, joihin kaupungilta haetaan osarahoitusta.

Pappilansaaren salmien ennallistamisen suunnittelua on jatkettu:

– Tällä hetkellä odotamme tarjouksia alueen luontoarvojen selvitystyön sekä salmien ennallistamissuunnitelman kustannuksista. Tarjousten saamisen jälkeen teemme päätökset varsinaisen suunnittelutyön käynnistämisestä.

MeriHaminalla on jo rahoitus Pappilansaaren alueella tarvittavaan suunnittelutyöhön yhdistyksen saatua merkittävän apurahan Etelä-Karjalan säästöpankkisäätiöltä.

– Tavoitteenamme on tuottaa luonnon moniarvoisuuden huomioonottava suunnitelma Pappilansaaren salmien ennallistamisesta ja turvata vapaat vedet pitkälle tulevaisuuteen. Samalla huomioimme myös alueen mahdollisuudet kuntalaisten virkistyskäyttöön, sanoo Karkimo.

– Pappilansaaren salmien kunnostaminen on ensimmäinen osa Haminan merenlahtien kokonaisuuden kattavaa yleissuunnitelmaa. Yleissuunnitelman teettämiseen haemme lisärahoitusta myös kehittämisyhdistys Sepra ry:ltä.

Lisää tietoa MeriHaminan hankkeista ja niiden etenemisestä saa osoitteesta www.merihamina.fi.

  • Slider image

MeriHaminan kaislanpoistotalkoisiin osallistui parikymmentä aktiivia. Etualalla huhkii puheenjotaja Pertti Toikka.

  • Slider image