Haminan talousalueen uutislehti

Torin remonttiaikataulu tiivistyy

Haminan kauppatorin uudistaminen pyritään aloittamaan jo ensi vuonna. Kaupunkikehityslautakunta esittää ensi vuoden talousarvion 550 000 euron määrärahaa kauppatorin peruskorjaukseen.

Tavoitteena on, että kauppatorin ensisijaiset muutostyöt saadaan kerralla kuntoon. Aikataulua on tiivistetty siitä syystä, että rakennustöiden aiheuttama haitta olisi mahdollisimman lyhytaikainen.

Ensisijaisia kehittämistoimenpiteitä ovat uuden palvelurakennuksen ja esiintymislavan sekä tukimuurin tilalle tulevien portaiden rakentaminen. Lisäksi sähkö- ja vesipisteet saneerataan ja nykyiset keskellä toria olevat ja torialueen kahtia jakavat pysäköintipaikat siirretään torialueen reunaan Satamakadun puolelle. Palvelurakennukseen saadaan myös torikauppiaiden kauan kaipaamat wc:t.

Satamakadun torin puolella olevat kadunvarsipaikat säilyvät entisellään ja kadun toiselle puolelle tulee vinopysäköinti. Myös Puistokadun puolella olevalle pysäköintialueelle saadaan muutama pysäköintipaikka lisää.

Fredrikinkadun ja Kaivokadun korotusten, torin maamerkin, ympäristötaideteoksen, tekojääalueen ja myyntikojujen rakentaminen ajoitetaan myöhemmille vuosille.

Torimyyntialue kasvaa noin 200 neliöllä ylätorille päin. Kaavoitusarkkitehti Milla Koskivirta painottaa, että yleissuunnitelma tarkentuu ja että myyntialueen huoltokäytävistä ja kauppiaskohtaisista myyntipaikoista päätetään yhdessä torikauppiaiden kanssa erillistä myyntialuesuunnitelmaa laadittaessa.

Haminan kaupunginvaltuusto hyväksyi kauppatorin yleissuunnitelman viime vuoden toukokuussa runsaan kahden vuoden valmistelun jälkeen. Kehittämissuunnitelmista vastanneessa työryhmässä oli myös torikauppiaiden edustaja.

Nyt kaupunginhallitukselle jätetyllä kuntalaisaloitteella pyritään kuitenkin päätöksen kumoamiseen. Lisäksi hallitukselle osoitettuun aloitteeseen on liitetty torikauppiaiden alulle panema adressi, jossa nykyiselle kauppatorille ei haluta muutoksia lukuun ottamatta sähköjen, vesipisteiden ja wc-tilojen mahdollisimman nopeaa kuntoon saattamista.

Kaupunkikehityslautakunta päätti kuitenkin viime torstaisessa kokouksessa esittää hallitukselle ja valtuustolle, että kauppatorin uudistaminen toteutetaan kokonaisuutena yleissuunnitelman mukaisesti.

Päätöksen mukaan aloitteessa esitetyt tavoitteet ovat pitkälti samansuuntaisia yleissuunnitelman kanssa. Kaupunki haluaa säilyttää torin elinvoimaisena ja vilkkaana tulevaisuudessakin. Niin myös torikauppiaat. Tulkinta yleissuunnitelman sisällöstä sekä arvioinnit sen vaikutuksista eroavat kuitenkin toisistaan.

Eniten keskustelua on herättänyt pysäköintiin tulevat muutokset.

– Siirtämällä nykyisin keskellä toria sijaitsevat ja torialueen kahtia jakavat pysäköintipaikat torialueen reunaan, saadaan torin keskialue yhtenäisemmäksi ja saadaan enemmän tilaa torilla järjestettäviin tapahtumiin sekä liitettyä torimyyntialue kiinteämmin muihin torin alueisiin. Vaikka osa pysäköintipaikoista siirtyy torialueella, ne tulevat olemaan yhtä lähellä tai lähempänä myyntipaikkoja kuin nykyään, eikä parkkipaikkojen määrä toriympäristössä pienene, Milla Koskivirta korostaa.

– Selkeyttämällä torin toimintoja sekä erottamalla jalankulku ja yleinen ajoneuvoliikenne toisistaan, parannetaan myös torialueen liikenneturvallisuutta ja viihtyisyyttä. Huoltoajo on torialueella jatkossakin sallittua.

Lue lisää aiheesta:

Previous slide
Next slide

Jaa artikkeli somessa

Lähetä tai printtaa artikkeli