Perussuomalaisten valtuutettu Janne Nyholm ei saanut valtuustoa taakseen esitettyään pontta varhaiskasvatuksen mitoitusriidan tueksi.

Laadukkaan ja turvallisen varhaiskasvatuksen takaaminen alle 3-vuotiaille lapsille puhutti jo toiseen kertaan Haminan kaupunginvaltuustoa.

Lainvoimaisen päätöksen asiasta ehti jo tehdä hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus elokuun lopussa, mutta valtuustoaloitteella asia tuli kaupunginvaltuustoonkin. Valtuutettu Nina Peltosen (sd) aloite läpäisi valtuuston käsittelyn edellisessä kokouksessa 13.9., mutta kaupunginhallitus jätti toimeenpanematta päätökseen laillisuusperusteeseen vedoten.

Asian valmisteluakin epäiltiin, kunnes tolkun ääni kuultiin valtuutettu Peter Muurmanilta (ps). Muurman taivutti kollegoilleen ne kaksi ratkaisumallia, joilla asiaa voitiin viedä eteenpäin:

– Valtuusto voi nyt päätyä äänestämällä samaan päätökseen kuin syyskuussakin, jolloin asia menee hallinto-oikeuden ratkaistavaksi. Järkevämpää on jättää asia budjettivaltuustolle, joka halutessaan voi määrärahoilla saada hoitomitoituksen haluamalleen tasolle, sanoi Muurman.

Kaupunginjohtaja Hannu Muhonen tähdensi, että asiassa oli kyse laillisuusvalvonnasta.

– Ryhmäkokoratkaisut sisällytettiin jo keväällä kaupungin säästöpäätöksiin, joita linjauksia lasten ja nuorten lautakunta ei noudattanut. Kaupunginhallitus käytti otto-oikeuttaan ja päätti nostaa lapsi/hoitaja -suhteen 1/8:aan niissä päiväkodeissa, joissa se on mahdollista.

– Kun päätösvalta asiassa oli annettu kaupunginhallitukselle, valtuusto ei sen päätöksen sisältöä voi muuttaa, mutta budjettivaltuustossa valtuusto voi sanoa asiaan viimeisen sanansa, sanoi Muhonen.

Lasten ja nuorten lautakunnan puheenjohtaja, valtuutettu Milko Niemi (kok) myönsi, että asia ei kuulu hallinto-oikeudelle vaan budjettivaltuustolle.

– Nyt tiedämme valtuuston tahtotilan asiassa. Valtuustolla on syytä ottaa oppia koko prosessista, sanoi valtuutettu Niemi.

Valtuutettu Janne Nyholm (ps) yritti kirjauttaa pykälään vielä ponsilauselman varmistaakseen, että hoitomitoituksessa päästään 1/7 tilanteeseen. Ponnen hyväksyminen olisi edellyttänyt valtuuston yksimielisyyttä ja sitä ei löytynyt.