Jaakko Koskinen, Elina Inkeroinen ja Titta Erkkilä ruotivat ensi vuoden talousarvioesitystä.

Haminan kaupungin ensi vuoden talousarvioesityksessä veroprosentit ovat nykytasolla ja tuloksen uskotaan jäävän 0,5 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. Verojen korotuksilta vältytään näillä näkymin myös taloussuunnitelmakaudella 2018-2019.

Toimintakatteen ennakoidaan vahvistuvan. Vahvistumiseen vaikuttavat erityisesti palvelurakenteiden muutokset, työmarkkinatuen kuntaosuuksien aleneminen, asiakasmaksujen korottaminen sekä kiinteistöjen myynti.

Vaikka väestökehitys on viime vuosina ollut negatiivinen, niin työttömyyden pieneneminen sekä uudet investoinnit satamaan ovat positiivisia signaaleja kaupungin elinvoimaisuuden vahvistumisesta.

Talousarvioinfossa konsernipalvelujohtaja Kirsi Hämäläinen totesi, että puolen miljoonan liikkumavara on vielä ehdottomasti liian pieni. Lisäksi Hämäläinen muistutti, että vaikka Haminassa mennään kärkihankkeet edellä luottavaisena tulevaisuuteen, paljon on vielä tehtävää, eikä sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksia ole tässä vaiheessa mitenkään pystytty arvioimaan taloussuunnitelmassa.

Valtionosuuksien arvioidaan pysyvän tämän vuoden tasolla. Henkilöstömenojen sopeuttamista jatketaan. Vielä ei ole päästy 50 henkilötyövuoden vähentämiseen eikä näin ollen uusille vakansseille ole varattu määrärahoja.

Alakaupungin koulun rakentamiseen on ensi vuodelle varattu neljä miljoonaa euroa, Tervasaaren asuntoalueen kuntoonlaittoon 0,5 miljoonaa euroa, Tervasaaren satama-alueen uusimiseen 0,4 miljoonaa euroa ja kauppatorin uudistamiseen 0,5 miljoonaa euroa. Lisäksi maan hankintaan on esitetty 0,9 miljoonaa euroa.

Taloussuunnitelmakautena 2018-2019 Alakaupungin koulun investointiin on varattu 7,8 miljoonaa euroa, liikuntahallin peruskorjaukseen 2,1 miljoonaa euroa ja Uuden-Summan koulun peruskorjaukseen 3,7 miljoonaa euroa. Lainamäärän uskotaan kääntyvän laskuun vuonna 2019.

Vaikka Haminassa mennäänkin nyt luottavaisina eteenpäin satsaamalla vetovoimaisuustekijöihin, huolenaiheitakin nousi esiin.

– Jos joku huolestuttaa, niin se on lainamäärä, joka ei ole ihan strategian mukainen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Elina Inkeroinen totesi. Hän myös pitää tärkeänä kuntien yhteistyön tiivistämistä ennen sote- ja maakuntauudistusta.

Hallituksen 1. varapuheenjohtaja Titta Erkkilä sanoi, että lainamäärän lisäksi myös sote-uudistus arveluttaa.

– Kaikki on vielä auki. Hienoista yhteistyökuvioista huolimatta ei vielä tiedetä, millainen sote-paketti tulee rävähtämään eteen.

Erkkilä myös korosti, että satamaa tulee ehdottomasti kehittää, jos sen halutaan kasvavan. Tämän allekirjoitti myös hallituksen 2. varapuheenjohtaja Jaakko Koskinen.

Koskinen myös korosti, että haja-asutusalueillakin palvelut pitäisi pystyä tarjoamaan kohtuullisen matkan päästä ja sanoi, etteivät tulevat vuodetkaan tule olemaan helppoja.

Kaupunginjohtaja Hannu Muhonen oli huolestunut erityisesti väestön vähenemisestä, selvästä nettomuutosta.

Muhosen mielestä kasvavalla satamalla on parhaat edellytykset työllistämiseen ja tämän vuoksi tarvitaan tosi isoja alueita ja maa-alueiden hankinnassa on oltava viisi vuotta etuajassa.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt ensi vuoden talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2018-2019. Kaupunginvaltuuston talousarviokokous on marraskuun puolivälissä.