Haminan talousalueen uutislehti

Turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen Haminaan päätettävänä

Haminan kaupungin valmiudet vastaanottaa turvapaikanhakijoita testataan seuraavien viikkojen aikana.

Tänään keskiviikkona oleskeluluvan saaneiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanottamista käsittelee sosiaali- ja terveyslautakunta. Sen jälkeen asia menee kaupunginhallituksen päätettäväksi ja lopulta tammikuussa asiasta lopullisesti päättää kaupunginvaltuusto.

Haminaan tulisi sijoitettavaksi 10 – 30 alaikäistä eli alle 18-vuotiasta ilman huoltajaa olevaa lasta ja nuorta, jolloin kaikista kustannuksista vastaisi ELY-keskus.

Mikäli Hamina päättää vastaanottaa turvapaikanhakijoita, se edellyttää erityiskuntasopimuksen tekemistä ELY-keskuksen kanssa, jossa vahvistettaisiin mm. vastaanotettavien turvapaikanhakijoiden määrä.

– Haminalta on ELY:n taholta pyydetty kantaa vastaanottohalukkuuteen tämän vuoden aikana, mutta asia menee lopullisen päätöksen osalta tammikuun valtuustoon, koska tässä on kyse uudesta palvelusta, sanoo kaupunginjohtaja Hannu Muhonen.

Haminaan sijoitettavat nuoret turvapaikanhakijat sijoitettaisiin perheryhmäkoteihin, joiden toiminnan järjestämisvastuu kuuluisi Haminan kaupungille tai esimerkiksi yksityiselle palveluntuottajalle.

Turvapaikanhakijoiden vastanottaminen on herättänyt vilkasta keskustelua myös Haminassa. Kannanottojen ääripäät ovat kaukana toisistaan: kun toinen on valmis vastaanottamaan alaikäisten ohella myös perheitä, toinen ääripää ei vastaanottaisi ketään.

On myös kaupunkeja, joissa turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta on vaadittu jopa kunnallista kansanäänestystä.

Kaupunginjohtaja Muhonen valaa öljyä keskustelun laineille.

– Teemme päätöksen itse ja etenemme sen mukaan. Missään tapauksessa tämänkaltainen 10 – 30 oleskeluluvan saaneen lapsen ja nuoren sijoittaminen ei edellytä mitään kansanäänestystä, sanoo Muhonen.

Haminan kaupungin hyvinvointipalveluiden johtoryhmässä on turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminnasta keskusteltu kevään ja syksyn 2016 aikana sekä tutustuttu myös alle 18-vuotiaiden ilman huoltajaa saapuneiden turvapaikanhakijoiden tilanteeseen.

Viime vuonna Suomeen saapui noin 3 000 nuorta/lasta turvapaikan hakijaa ja alkusyksyn 2016 tilanteessa vain 20 % heistä oli saanut kuntapaikan.

Jamilahti kouluttaa

Jamilahden kansanopistossa on koulutettu turvapaikanhakijoita viime vuodesta alkaen. Mukana on ollut myös lapsia.

– Kun turvapaikanhakijat maksavat opiskelumaksunsa omasta päivärahastaan, he ovat myös erittäin motivoituneita oppimaan, sanoo Jamilahden kansanopiston rehtori Sanna Gango.

Kieliopintoihin on saavuttu Kotkasta ja Pyhtäältä bussikuljetuksilla. Tällä hetkellä opiskelijoita on parikymmentä.

– Suomenkielen opiskelu on parasta työtä turvapaikanhakijoitten integroinnissa osaksi suomalaista yhteiskuntaa.

Previous slide
Next slide

Jaa artikkeli somessa

Lähetä tai printtaa artikkeli