Ministeri Sanni Grahn-Laasonen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Elina Inkeroinen, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kalervo Tulokas, Kotkan ja Haminan seudun koulutuskuntayhtymän johtaja Sami Tikkanen ja kaupunginjohtaja Hannu Muhonen tulivat vihkiäisiin palaverista, jossa keskusteltiin seudun koulutuksen tarpeista ja kulttuuritapahtuminen tukemisesta. Keskustelussa olivat myös kaupungin opetuspäällikkö Anne Rosendal sekä Harjun oppimiskeskuksen rehtori ja toimitusjohtaja Mika Palosara. Kuvassa vas. Tulokas, Grahn-Laasonen, Tikkanen (taustalle), Inkeroinen ja Muhonen.

Linnoituksen päiväkodin vihkiäisissä vieraillut opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen painotti, että varhaiskasvatukseen panostaminen kantaa pitkälle tulevaisuuteen.

– Monet tutkimukset vahvistavat, että lapsen varhaisvuosilla ja varhaiskasvatuksella on suuri merkitys lapsen kehitykselle ja oppimiselle. On hienoa, että olette Haminassa panostaneet uuden päiväkodin rakentamiseen. Uusi päiväkoti vahvistaa varhaiskasvatusta kunnassanne ja tuo tullessaan paljon positiivisia vaikutuksia. Kunta, joka panostaa lasten ja lapsiperheiden palveluihin ja hyvinvointiin, sijoittaa tulevaisuuteensa, ministeri Grahn-Laasonen totesi vihkiäisissä.

Grahn-Laasonen painotti, että varhaiskasvatuksella on vaikutuksia, joita ei ole mahdollista saada aikaan myöhemmin.

– Laadukas, pedagogisesti vahva varhaiskasvatus vaikuttaa myönteisesti lasten myöhempään koulutiehen ja menestymiseen opinnoissa, sosiaalisiin suhteisiin ja yhteiskunnalliseen pärjäämiseen. Varhaiskasvatus tasaa lähtökohtien eroja ja sosioekonomisten ryhmien välisiä eroja oppimistuloksissa. Osallistuminen varhaiskasvatukseen on erityisen hyödyllistä haavoittuvimmissa oloissa eläville lapsille.

– Varhaiskasvatuksessa tapahtuu paljon. Kehitämme varhaiskasvatuksen laatua ja vaikuttavuutta edelleen. Ensimmäistä kertaa on nyt laadittu sitovat, valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet tukemaan työn laatua. Perusteissa tuodaan esille varhaiskasvatuksessa tärkeät omaleimaiset piirteet kuten leikki ja liikunta. Perusteissa pureudutaan myös lapsen oppimisen ja kehityksen tukemiseen, sosiaalisten ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen, monilukutaitoon ja viestintään.

– Opetus- ja kulttuuriministeriö on lisännyt myös yliopistokoulutettujen lastentarhanopettajien koulutusmääriä. Näin voidaan vahvistaa varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa. Valtion budjetissa on varattu 3,7 miljoonaa euroa varhaiskasvatuksen pedagogiikan kehittämiseen, hankkeisiin, jotka alkoivat viime vuonna. Tämä on ensimmäinen kerta, kun määrärahoja on kohdennettu erityisesti varhaiskasvatukseen, sanoi ministeri Grahn-Laasonen.

Varhaiskasvatuksen esimies Sirpa Matero iloitsi juhlan tervetulotoivotuksessaan, että viime elokuussa käyttöön otetussa päiväkodissa tilat ovat nykyaikaiset ja käytännölliset ja sanoi, että päiväkodissa panostetaan erityisesti liikuntaan. Lisäksi Matero sanoi, että päiväkodin vihkiäisillä avattiin samalla myös Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlallisuudet Haminan osalta.

  • Slider image
  • Slider image

Lapset eläytyivät iloisiin esityksiinsä.

  • Slider image
  • Slider image