Haminan talousalueen uutislehti

Tiedoksi kuntavaaleihin

Kohta kuntavaalikampanjassa puolueet ja ehdokkaat ottavat kantaa maailmanpolitiikkaan ja jotkut vaatimattomasti vain Suomen eduskunnan asioihin. On kuitenkin niin, että ne harvoin kuuluvat kuntapäättäjien toimivaltaan. Sosiaali- ja terveyspalvelujen (SOTE) uudistus sen sijaan kuuluu heille ja valitsemilleen edustajille maakuntahallinnossa.

Kuntapäättäjät mielellään tyylin ”en minä mutta pojat” pesevät kätensä koko asiasta siirtäen vastuun ministeriölle. Asiasta kysyessäni ministeriö kertoi heidän olevan asiasta tietoisia, mutta kuntien ja maakuntien olevan vastuullisia päättäjiä. Se on poliittinen vastuu, jonka tunnemme tai emme!

Kuntapäättäjien toimialaan kuuluvat nimenomaisesti kunnan asiat, sekä myös kuntien yhteistyö ja mahdollinen yhdistyminen. Kuntavaaleissa ehdokkaiden tulisi esittää juuri näihin asioihin oman kantansa ja ehdotuksensa, mutta asiasta puhumista helpompaa on puhuminen sen vierestä ilman vastuunottoa.

Kun jostakin syystä vaalikeskustelussa tulee oikeita asioita esiin, niin kerrotaan mitä olisi joskus pitänyt tehdä ja mitä ei olisi pitänyt tehdä syyttäen samalla muita. Nyt kuitenkin esitän ehdotuksen, mitä nyt tulevaisuudessa pitäisi tehdä. Tätä saa käyttää vaaliteemana.

Kymenlaakson asutus on kolmiossa Kotka-Kouvola-Hamina, jonka ympärillä on asutusta pääosan asuessa taajamissa ja niiden välissä. Pitäisi olla niin, että yhteiskunta palveluineen on asukkaita varten, eivätkä asukkaat yhteiskuntaa varten. Pyrittäessä tasa-arvoisiin palveluihin tulisi palvelut ja toiminnot sijoittaa mainitun alueen keskiosaan, joka käytännössä on Rantahaan (Leikari) ja Keltakankaan (entinen Anjalankosken väkisin tehty keskusta) välillä. Sinne sopivaan paikkaan tulisi varata riittävä maa-alue infrastruktuurille ja logistiikalle – rakenteille ja liikenteelle, rakentaen toimitilat kaikille maakunnan julkishallinnon toimialoille. Siellä tulisi sijaita keskussairaala, poliisilaitos, verotoimisto, pelastuslaitos, kaikki valtionhallinnon yksiköt, sekä lopulta myös kunnallishallinto.

Uuteen paikkaan sijoitettu keskittymä mahdollistaisi tarvittavien liikennejärjestelyjen tekemisen pysäköintialueineen, helikopterikenttineen ja julkisen liikenteen yhteyksineen. Yleensä asukkaat eivät asioi nyt eikä tulevaisuudessa esimerkiksi poliisilaitoksella ja edes verotoimistossa, mutta keskitettynä yhteistoiminta sujuisi jopa vanhanaikaisesti keskustellen kahvipöydässä. Tärkeimpänä hälytystehtävät sujuisivat toimivien ja lyhyiden yhteyksien ansiosta parhaiten.

Kotka ja Kouvola ovat olleet uudistamassa vanhentuneita ja ilmeisesti homeongelmaisia erikoissairaanhoidon yksiköitään kiistellen kumpi niistä tulee uudessa järjestelmässä jäämään. Viimeisten tietojen mukaan Kotkan nykyinen keskussairaala on saamassa jatko- ja kehitysluvan Kouvolan pyristellessä vastaan.

Kotka on sairaalan sijoituspaikkana kuitenkin alueen huonoin ja vanhan homehtuneen sairaalan korjaaminen on aiempien kokemusten perusteella tuomittu epäonnistumaan. Nykyinen alue on ahdas ja liikenteellisesti toivottomassa paikassa, sillä sinne ja sieltä pääsee vain yhtä tietä pitkin. Se näkyy korostetusti aamuruuhkassa, jossa ei edes hälytysajoneuvo pääse ohittamaan.

Kotkan kaupunkialue on ahdas ja sijaitsee kaukana kaikesta. Sairaalan sijoituspaikassa tulisi ottaa huomioon normaalitilanteessa sinne kulkeminen, sieltä kulkeminen sekä siellä pysäköinti, joka korostuu mahdollisessa evakuointitilanteessa. Evakuointihan tulisi tapahtumaan kriisi- ja katastrofitilanteessa, jolle Kotka satama- ja merenrantakaupunkina on altis.

Mikäli esitetyllä tavalla toimitaan, nyt käytössä olevat sairaalat ja terveyskeskukset tulisi säilyttää toiminnassa suorittaen niissä ylläpitäviä korjaustoimia ja parannuksia. Ajatusta tietenkin vastustetaan sopimattomana oleviin rakenteisiin, suunnitelmiin ja julkishallinnon palveluksessa olevien asunto- ja perhesuunnitteluun. Sehän torjutaan myös alueen kuntien sekä niissä toimivien johtavien virkamiesten ja poliitikkojen valtapyrkimysten takia.

Kiistaa aiheuttaisi myös minkä kunnan alueella nuo palvelut olisivat.

Teenkin ehdotuksen alueen erottamiseksi omaksi kunnaksi nimenään Kymen kunta, jonka ylläpidon maksavat palveluista kertyvin maksuin nykyiset kunnat. Ajan ollessa joskus kypsä voisivat kaikki kunnat liittyä tuohon kuntaan, jolla olisi jo nimi ja vain vaakunasta tulisi kiista.

Muistutan, että terveyspalvelut eivät ole työntekijöitään, vaan väestöä varten. Sama pätee myös poliisin, sekä valtion- ja kunnallishallinnon kaikkien yksiköiden osalla.

Jaa kirjoitus somessa

Lähetä tai printtaa kirjoitus