Haminan talousalueen uutislehti

Mentorointi kannustaa työuran suunnitteluun

Puolustusvoimien komentaja on myöntänyt Puolustusvoimien lippujuhlan päivänä neljä sotilasansiomitalia. Mitalin saaneiden joukossa olivat teollisuusneuvos Martti Kiikka sekä satamajohtaja Kimmo Naski.

Kiikka sai mitalinsa varusmiesten mentoroinnin kehittäjänä. Naski puolestaan on maan suurimman kauppasataman toimitusjohtajana luonut mahdollisuuksia ja avannut portteja Puolustusvoimille tulla turvaamaan maatamme myös satamien kautta.

Mentoroinnin ideoinut teollisuusneuvos Kiikka sanoi Haminassa, että Suomessa kansalaisen työura on lyhyempi kuin muualla. Siksi ura on saatava oitis nuorena käyntiin.

– Me mentorit tuomme osaamisemme Puolustusvoimien joukko-osastoihin, joissa tuemme varusmiehiä katsomaan elämäänsä myös varusmiespalvelun jälkeiseen aikaan, sillä nuorilla miehillä on yleensä perin lyhyet suunnittelujaksot itselleen, sanoi Kiikka.

Mentorointia on toteutettu vapaaehtoistoimintana vuodesta 2012 alkaen ja toiminta perustuu haluun tukea nuorten urakehitystä. On havaittu, että tällaiselle toiminnalle on kysyntää, eikä muut toimijat tarjoa sitä.

Organisoinnista on vastannut Reserviupseeriliiton toimikunta, jonka pohjalta perustettiin yhdistys Reservin mentorit keväällä 2017.

Varusmiespalvelus on vuosittain noin 25 000 nuorelle elämänvaihe, josta siirrytään jatko-opintoihin ja työmarkkinoille. Asevelvollisuus keskeyttää siviilielämän ja hektisyytensä vuoksi ei tue tulevaisuuden urasuunnitelmien laatimista ja tavoittelemista.

– Menetetyn työpanoksen vuosittaiset kansantaloudelliset kustannukset ovat mittavat. Meillä ei ole varaa menettää yhtäkään nuorta ja työuran pidentäminen alkupäästä on välttämätöntä, sanoi Kiikka.

Mentoreiden rekrytointi on alkuvaiheessa yksi toiminnan keskeisiä tavoitteita. Vuosittainen tavoite on rekrytoida 100 uutta mentoria, joille yhdistys tarjoaa koulutuksen.

– Asteittainen laajentuminen varuskunnissa tapahtuu niin, että 2018-2019 toimintaa on kaikissa varuskunnissa ja koko varusmiesjoukolle.

Satamajohtaja Naski sanoi sotilasansiomitali rinnassaan, että satamissa on muutakin kuin pelkkä kaupallinen puoli.

– Satamat liittyvät olennaisesti myös turvallisuusasioihin, joihin satamissa on myös panostettu. Toimivalla yhteistyöllä Puolustusvoimien kanssa saamme edistettyä turvallisuutta, vakuutti Naski.

Lue lisää aiheesta:

TATTOO jättijako 6.5.-toistaiseksi
Previous slide
Next slide

Jaa artikkeli somessa

Lähetä tai printtaa artikkeli