Hilkka Huisko (vas.), Anu Konkarikoski, Datakillan vetäjät Teemu Kuisma, Jarmo Heinikoski, Risto Niinisaari ja Juha Posti sekä toimintamallin kehittäjä Jari Välkkynen juhlistivat Katariinan kampuksella Ekamin ensimmäisten kiltojen liittymistä Kiltakoulut-verkostoon.

Ekamissa uuden lukuvuoden alku tuo opetukseen uusia tuulia. Ekamin Kotkan ja Haminan kampuksien kokkikoulutuksessa ja Haminan kampuksen datanomikoulutuksessa toimintaa on uudistettu niin, että ne saavat Ekamin ensimmäiset kiltakoulutunnukset.

Valtakunnallisen Kiltakoulut-verkoston jäsenopettajat valmentavat ammattiopiskelijoita entistä vahvemmin työelämässä tarvittavaan aktiivisuuteen, yrittäjämäiseen asenteeseen ja tiimityöskentelyyn.

Toimintamallin kehittänyt ja ensimmäistä kiltaa perustamassa ollut lehtori Jari Välkkynen sekä kehittämistyössä pitkään mukana ollut työelämäkoordinaattori ja projektipäällikkö Anu Konkarikoski Ammattiopisto Tavastialta Hämeenlinnasta jakoivat Katariinan kampuksella kiltakoulutunnukset Datanomikillan ja Kokkikiltojen kehittäjille.

Idea uudesta toimintamallista oli syntynyt, kun autojen maalauksiin erikoistunut lehtori Jari Välkkynen oli miettinyt, miten saisi koulusta ulos taitavia ja motivoituneita osaajia. Opetushallitus palkitsi Välkkysen 2013 hyvien käytäntöjen kehittämisestä vuoden pedagogisena kehittäjänä. Hämeenlinnasta malli on levinnyt muihin oppilaitoksiin.

– Toimintamalli on askel kohti ammatillisen koulutusreformin toteutusta entistä opiskelija- ja työelämälähtöisemmäksi, totesi myös Ekamin rehtori Sami Tikkanen.

Kiltakoulut -tunnusten saaminen edellyttää koulutusaloilta valmiuksia toteuttaa opetusta Kiltakoulut-toimintamallin periaatteiden mukaisesti tiimeissä ja digitaalisissa toimintaympäristöissä.

Opettajat vastaavat edelleen työskentelyn johtamisesta ja sopivankokoisten tehtävien antamisesta eri vaiheessa oleville opiskelijoille sekä hyvästä työskentelyilmapiirin luomisesta. Opiskelijat pitävät sähköistä oppimispäiväkirjaa, oppimateriaali päivittyy verkkoon, vihot voi vaihtaa tabletteihin tai älypuhelimiin, opinnäytetyöt voi viedä blogeihin.

Kilta viittaa perinteeseen, jossa mestari siirtää tietotaitoa kouluttamiensa kisällien kautta oppipojille, mutta nykyaikaistettuna niin, että opiskelussa jo pitemmälle ehtineet opiskelijat ovat aloittavien tutoreita, jotka ohjaavat uusia opiskelijoita eteenpäin ja neuvovat, jos kysyttävää tulee.

Anu Konkarikoski luonnehtii, että koulutusmallissa luodaan entistä enemmän opiskelijoille yksilöllisiä opintopolkuja.

– Jos joku osaa jo naulata, ei häntä pistetä naulaamiskurssille, mikä edesauttaa opintojen etenemistä nopeammassa tahdissa, Anu Konkarikoski konkretisoi.

Ekamin projektipäällikkö Hilkka Huisko kertoi, että Haminassa mallia on työstetty myös ajoneuvoasentajan perustutkinnossa, mutta vielä opetuksessa ei ole riittävää valmiutta liittyä Kiltakoulut-verkostoon.

Ekami on saanut opetushallitukselta hankerahoitusta mallin sovittamiseen ja käyttöönottoon. Projekti päättyy vuoden lopussa, mutta käytännöt jatkuvat senkin jälkeen.