Tutkimusten mukaan lääkkeet aiheuttavat huomattavan osan ikääntyneiden kaatumisista. – Esimerkiksi tavalliset verenpainelääkkeet lisäävät kaatumisriskiä, toteaa Teuvo Viitala, joka tutustui terveyskioskikäynnin yhteydessä KaatumisSeula -hankkeeseen murtumahoitaja Marjo Korpelan (vas.) ja fysioterapeutti Tuula Haaja-Lapin kanssa.

Pari viikkoa sitten vietettiin luustoviikkoa. Aiheeseen liittyen terveyskioski esitteli Haminan toimintamallia kaatumisvammojen vähentämiseksi.

Tutkimusten mukaan kaatuminen on iäkkäiden suomalaisten yleisin tapaturma.

– Vammojen hoito ja kuntoutus vievät aikaa ja on kallista, mutta ennen kaikkea kaatumisonnettomuudet aiheuttavat inhimillistä kärsimystä ja heikentävät elämänlaatua, toteaa fysioterapeutti Titta Husu kaupungin kuntoutusyksiköstä eli kaupungin fysioterapiasta.

– UKK-instituutin KaatumisSeula -hankkeen pohjalta olemme kehittäneet toimintamallin, jonka avulla pyrimme toisaalta ennaltaehkäisemään kaatumisonnettomuuksia, toisaalta varmistamaan onnettomuuden sattuessa hyvä kuntoutus ja jälkihoito.

Ennaltaehkäisyssä on monia tekijöitä, joihin kannattaa kiinnittää huomiota, niin omaan terveydentilaan kuin ympäristön esteettömyyteen liittyviä.

– Omaan kuntoon ja tasapainoon osataan jo kiinnittää huomiota. Ikäihmisten palvelut ja liikuntapalvelut järjestävät yhteistyössä matalan kynnyksen liikuntaryhmiä, missä voi edullisesti harjoitella. Kaatumisalttiutta aiheuttavat myös tietyt sairaudet ja lääkitykset.

Usein vähemmälle huomiolle jäävät ne ulkoiset riskitekijät, jotka saattavat olla helpostikin korjattavissa: kulkuväylien esteettömyys ja kunnossapito sekä riittävä valaistus.

– Terveydenhuollossa, terveysasemalla ja vaikka täällä terveyskioskissa arvioidaan iäkkäiden kaatumisriskiä jo ihan rutiininomaisesti. Asia kannattaa ottaa itsekin puheeksi, jos kaatuminen pelottaa.

Yhteyttä voi ottaa myös suoraan kuntoutumisyksikköön (kaupungin fysioterapiaan). Soittoajat ovat maanantaista perjantaihin klo 8-10 välillä, puhelinnumero on 0400 414 354.

Myös terveysasemalla on panostettu kaatumisonnettomuuksien ja niistä seuraavien luunmurtumien ehkäisyyn ja jälkihoitoon.

– Esimerkiksi yli 50 vuotiaiden naisten matalaenergiset luunmurtumat kartoitetaan, koska taustalla saattaa olla luuta haurastuttava osteoporoosi, kertoo sairaanhoitaja/murtumahoitaja Marjo Korpela Haminan terveysasemalta.

Riski osteoporoosiin ja sen esiasteeseen osteopeniaan lisääntyy ikääntyessä. Yleensä luuston haurastumissairaus tulee ilmi vasta murtuman yhteydessä.

– Tärkeintä on ennaltaehkäisy: riittävä kalkin ja D-vitamiinin saanti, sopiva liikunta, runsaan tupakoinnin ja alkoholin käytön vähentäminen sekä kaatumisriskien minimointi.

Murtumahoitajaan saa parhaiten yhteyden jättämällä soittopyynnön terveysaseman toimistoon.

Vetävämpi nimi KaatumisSeulalle?

Keksitkö sinä vetävämmän nimen KaatumisSeulalle? Ikäihmisten palvelut ja liikuntapalvelut julistavat nimikilpailun kaatumisia ehkäisevälle toimintamallille.

Jätä oma nimiehdotuksesi kirjallisena ja yhteystiedoillasi varustettuna uimahallin kahvioon marraskuun 17. päivään mennessä. Parhaat ehdotukset palkitaan liikuntalipuilla uimahalliin tai muihin kaupungin ylläpitämiin maksullisiin liikuntapaikkoihin.

Kymmenen keinoa kaatumisten ehkäisyyn

  • Liiku monipuolisesti ja säännöllisesti
  • Muista hyvät jalkineet
  • Muista käyttää liukkailla keleillä liukuesteitä
  • Huolehdi, että kotiympäristö on turvallinen
  • Huolehdi myös kotipihan ja lähiympäristön turvallisuudesta
  • Muista syödä monipuolisesti ja riittävän usein, huolehdi myös nesteen saannista
  • Varmista D-vitamiinin riittävä saanti
  • Vältä runsasta alkoholin käyttöä
  • Muista huolehtia terveydentilastasi
  • Huolehdi, että lääkityksesi on ajantasainen

(lähde: www.kaatumisseula.fi)