Haminan Energian kaukolämmön käyttöpäällikkö Petri Kekäläinen esittelee uuden kaukolämpölaitoksen tonttia, joka jää Satamatien ja rautatien välimaastoon.

Haminan Energia on aloittamassa uuden kaukolämmön tarpeisiin tulevan lämpölaitoksen rakentamisen. Lähelle Satamatietä Poizintielle rakennettavan lämpölaitoksen kattilateho on 4 MWh sekä samaan lämpölaitosrakennukseen tulevan kaasukattilan 3 MWh.

Uusi lämpölaitos korvaa Ruissalossa ja Haminan varuskunta-alueella sijaitsevat vastaavat lämpölaitokset, jotka jäävät varalle.

– Uuden lämpölaitoksen valmistuttua Haminan keskustan asiakkaita palveleva kaukolämpöverkko sekä Ruissalon verkko yhdistetään toisiinsa, kertoo Haminan Energian kaukolämmön käyttöpäällikkö Petri Kekäläinen.

Uuden lämpölaitoksen maanrakennustyöt käynnistyvät huhtikuussa ja laitos on valmis seuraavalle lämmityskaudelle loppuvuodesta.

Uusi lämpölaitos pohjaa kiinteään polttoaineeseen puuhun, hakkeeseen ja sahanpuruihin, joita laitos tarvitsee käynnissä ollessaan kahden täysperävaunullisen rekan verran. 4,2 miljoonaa euroa maksavan lämpölaitoksen rakentamiseen on haettu investointitukea Business Finlandilta ja laitoksen toimittaa Laatukattilat Oy Tampereelta.

Lämpölaitoksen hintaan sisältyvät myös kaukolämpöverkon rakentamistyöt, joita on luvassa noin 3,5 kilometriä.

Haminan Energia uskoo, että uuden lämpölaitoksen myötä kaukolämmön hintaa voidaan laskea jopa 10 %.

– Kun kaukolämmön energiamaksu on nyt 64,44 euroa, alv 0% / GWh, jatkossa hinta laskee 59 MWh:n tasoon, lupaa Kekäläinen.

Haminan Energian toimitusjohtaja Markku Tommiska painottaa, että uuden lämpölaitoksen rakentaminen tukee Haminan pyrkimystä hiilineutraaliksi kaupungiksi.

– Uudessa lämpölaitoksessa käytetään pääosin uusiutuvaa energiaa, esimerkiksi, erilaisia  puuhakkeita, kuorta ja sahanpurua, joilla saamme kaukolämmön vihertämään. Samalla lisäämme kaukolämmön haluttavuutta, sanoo Tommiska.

Käytettävä polttoaine tulee pääasiassa paikallisilta tuottajilta, jotka siten pystyvät hyödyntämään oman tuotantonsa sivuvirrat.

– Uusi lämpölaitos parantaa mahdollisuuksiamme hintakilpailussa. Syntyvä lämpö on vihreää ja kaukolämmön suuri etu asiakkaalle on myös sen helppous, kiteyttää toimitusjohtaja  Tommiska.

Haminan Energian biokaasulaitos Vahterikonkankaalla Virolahdella tuottaa biokaasua liikenteen tarpeisiin. Liikenteen tarpeilta ylijäävä biokaasu voidaan hyödyntää uudessa lämpölaitoksessa huippukuormien kattamiseen maakaasun sijaan.

Kaukolämpölaitoksen ja LNG-hankkeen yhteenlaskettu työvoiman tarve niiden rakentamisaikana on yli 300 henkilötyövuotta. Kun laitokset on saatu käyttöön, pysyviä työpaikkoja seurannaisvaikutuksineen syntyy useita kymmeniä.

  • Slider image

Uusi kaukolämpölaitos tarvitsee kaksi täysperävaunullista haketta / vuorokausi.

  • Slider image