Terveyspalveluista sisäisen kehittäjän koulutukseen osallistuvat Eliisa Miettinen (vas.), Iina Hirvilahti, Minna Suurnäkki, Hanna Hotakainen, Kirsti Kokkonen, Seija Nousiainen, Piia Muukka ja Suvi Koistinen, sekä kuvasta puuttuvat Jenny Laaksonen ja Piia Liikkanen.

Haminan terveyspalvelut on mukana kaupungin kehittämishankkeessa, jonka osana toteutetaan eri toimialojen yhteinen sisäinen kehittäjä-koulutus. Koulutuksen järjestäjänä on konsultointiyhtiö Tamora Oy. Yhtiö keskittyy mm. kehittämään julkishallinnon työyhteisöjen kykyä uudistua avoimen digitaalisen maailman vaatimuksia vastaavaksi.

Sisäinen kehittäjä -koulutus alkoi lokakuussa, ja se kestää noin puolitoista vuotta. Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena ja sen yhteydessä suoritetaan tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto Ekamiin.

– Ensimmäiseen, kaikkia kaupungin toimialoja koskettavaan koulutukseen ilmoittautui terveyspalveluista kymmenen henkilöä, jotka edustavat eri yksiköitä ja eri työtehtävitä, va. terveyspalveluiden päällikkö Minna Suurnäkki kertoo.

– Ideana tässä on nimenomaan eri työntekijäportaiden osallistuminen. Mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön tekee siitä mielekästä, parantaa työilmapiiriä, lisää tuottavuutta ja tuottaa kehitysideoita.

Omassa kunnassa tuotetut asiakaslähtöiset palvelut ovat tulevaisuudessakin lähtökohtana. Sote-kaavailujen toteutuessa on julkisen puolen terveyspalveluissa painetta saattaa tuotekehitys ja markkinointi samalle viivalle yksityisten kanssa.

– Julkinen puoli ei ole vielä oppinut mainostamaan omia palveluitaan, sitä ei ole pidetty olennaisena, toteaa sisätautiyksikön osastonhoitaja Kirsti Kokkonen.

– Sote-uudistus muuttaa tilannetta, on osattava kertoa, mitä meillä on tarjolla. Yksityiset mainostavat suurella rahalla aivan samoja palveluita.

– Tänä päivänä isot, ulkoa johdetut kehittämisprojektit ovat liian hitaita ja raskaita toteuttaa. Haluamme olla avoin ja ketterä, tarpeisiin nopeasti reagoiva toimija. Kehitysideoita, niin työntekijöiltä kuin asiakkailtakin, otetaan vastaan, kehitetään ja kokeillaan ennakkoluulottomasti ja nopealla syklillä, terveysaseman osastonhoitaja Seija Nousiainen lisää.

Esimerkkinä avoimuudesta ovat yleisölle viestimiseen perustetut facebook-sivut (esim. terveyskioski ja kiirevastaanotto) sekä sisäiset whatsapp-ryhmät.

– Ennen facebook, twitter ja muut digimediat olivat työssämme kiellettyjä. Nyt niiden ominaisuuksia hyödynnetään nopeaan, tarpeen mukaan kohdennettuun viestintään, fysioterapeutti Eliisa Miettinen ja lähihoitaja Suvi Koistinen kertovat.

– Koulutuksen myötä vastuu omasta työn kehittämisestä on lisääntynyt. Aloitetta ei odoteta esimiehiltä, vaan ollaan itse aktiivisia, kokeillaan ja tehdään yhteistyötä myös laajemmin oman työyhteisön ulkopuolelle.

– Kehitystyöllä haluamme osoittaa, että olemme ammattitaitoisia, tunnemme tehtävämme ja olemme tavoitettavissa ja lähellä. Terveyskeskus on varteenotettava valinta omaksi sote-keskukseksi, kiteyttää Minna Suurnäkki.

Hamina tekee digiloikan

– Digitalisaatio tulee muuttamaan toimintakulttuuria kaikilla toimialoilla, myös kunnissa, kaupunginjohtaja Hannu Muhonen toteaa.

Digitalisaatio on toiminnan kehittämistä ja tehostamista prosesseja ja palveluita sähköistämällä. Julkisten palveluiden digitalisointi on hallitusohjelman kärkihankkeita. Kunnissa se tarkoittaa suurta muutosta sekä kuntalaisille suunnatuissa palveluissa että kunnan sisäisissä toimintamalleissa ja prosesseissa.

– Myös kuntalaisten toimintatavat ja odotukset ovat muuttuneet. Palveluiden digitalisoinnin täytyy tapahtua asiakkaan tarpeet edellä.

Esimerkiksi Muhonen ottaa varhaiskasvatuksen. Digitaitoiset lasten vanhemmat todennäköisesti omaksuvat itsestäänselvyytenä uudet tiedonjakamisen tavat.

– Samanaikaisesti palvelut on turvattava myös heille, jotka eivät sähköisiä palveluita voi käyttää. Asukkaiden sujuva arki on kaiken lähtökohta.

Muutos on iso perinteiseen kuntatyöhön. Sähköisten asiakaslähtöisten toimintamallien kehittäminen edellyttää konkreettisia muutoksia totuttuihin työtapoihin, rohkeutta kokeilla ja oman työn syvällistä tuntemusta ja arviointia.

– Meneillään olevan sisäinen kehittäjä -koulutuksen ydin on siinä, että työntekijät pystyvät tarttumaan aktiivisella otteella työn kehittämiseen. Jokainen on kuitenkin oman työnsä paras tuntija, sanoo Muhonen.

Lokakuussa aloitettuun koulutukseen osallistuu kaikkiaan 37 henkilöä kaupungin eri toimialoilta. Sisäisten kehittäjien toinen aalto aloittanee omat opintonsa ensi vuoden aikana.

  • Slider image

Kunnat valmistautuvat tekemään tiikeriloikan avoimeen digitaaliseen maailmaan, kaupunginjohtaja Hannu Muhonen ja johdon assistentti Helena Yläjääski muun henkilöstön mukana.

  • Slider image