Haminan talousalueen uutislehti

Mussalon satamaan jättimäinen sellukeskus

Mussalon satamaan Kotkaan rakennetaan jättimäinen sellukeskus sataman länsiosan uudelle D-alueelle. HaminaKotkan Satama Oy investoi alueen rakentamiseen 30 miljoonaa euroa. Uudelle alueelle tulee 20 hehtaarin suuruinen kenttä sekä 220 metriä laituria.

Steveco rakentaa kentälle 400 metriä pitkän ja 20 000 neliön suuruisen selluterminaalin UPM:n tarpeisiin. Investoinnin arvo on 8,5 miljoonaa euroa. Terminaalin odotetaan olevan valmis vuoden loppuun mennessä. Laituri valmistuu vuoden 2019 keväällä.

UPM keskittää Kaukaan ja Kymen sellutehtaiden meriliikenteen Kotkaan. Viime vuosien investoinneilla UPM on kasvattanut Kymin ja Kaukaan sellutehtaiden vuosituotantokapasiteettia yhteensä 370 000 tonnilla.

Keskittäminen merkitsee sitä, että Haminan satamasta selluliikenne siirtyy Mussaloon. HaminaKotka Sataman toimitusjohtaja Kimmo Naski sanoo, että D-alueen rakentamiseen satamayhtiö on saanut Kotkan kaupungilta lainaksi osan ”sähkömiljoonista” ja näkee, että Haminan satamassa tarvitaan lisää tilaa sahatavaran viennin kasvulle ja Kazakstanin projektille.

– Mitä enemmän pystytään keskittämään, sitä enemmän saadaan nostettua tehokkuutta ja kannattavuutta, sanoo Steveco Oy:n toimitusjohtaja Henri Kuitunen.

– Mussalon satamasta sellua on mahdollista lähettää maailmalle sekä konventionaalisissa laivoissa että konteissa. Terminaalia käytetään myös kotimaankuljetuksien välivarastona, UPM:n merilogistiikan johtaja Jukka Hölsä sanoo.

– Keskittäminen tehostaa sellulogistiikkaa ja lisää joustavuutta. Uusi terminaali on lisäksi hyvien rautatieyhteyksien päässä, Hölsä jatkaa.

– Tämä on HaminaKotkan Sataman kannalta merkittävä harppaus tulevaisuuteen yhdessä pitkäaikaisten kumppaneidemme UMP:n ja Stevecon kanssa. Kysymys on aivan uudenlaisen toiminnan alkamisesta, Kimmo Naski vakuuttaa. Satamatilat ovat käyneet ahtaiksi niin Kotkassa kuin Haminassa. Koska tavaravirrat ovat kehittyneet suotuisasti ja Suomen viennin veto näyttää kestävältä, päädyimme mittavaan laajennus­in­ves­toin­tiin, jatkaa Naski.

– Tämä on ensimmäinen iso investointi sen jälkeen, kun Kotkan ja Haminan satamat yhdistettiin 2011. Uuden D-alueen 20 hehtaarin suuruiselle alueelle jää vielä tilaa lisäinvestoinneille selluterminaalin rakentamisen jälkeenkin. Meidän pitää pystyä vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin, Naski sanoo.

Haminan vuoro ei ollut vielä

UPM keskittää selluliikenteen Kotkan Mussalon satamaan, jonne konserni rakentaa 20 000 m2:n satamaterminaalin. Terminaalin tarpeisiin HaminaKotkan Satama Oy investoi 30 miljoonaa euroa sataman laajennukseen.

Toinen Kotkan ”lottovoitto” viime viikolla oli UPM:n biojalostamohankkeen julkistaminen myös Mussaloon, tällä kerralla itälaidalle entisen Höyryvoiman tontille.

Haminan satama oli tarjolla UPM:lle niin selluterminaalin kuin biolaitoksenkin sijoittamiseen.

– Haminaa tarjosimme UPM:lla ensisijaisena vaihtoehtona molempiin hankkeisiin ja mutta yritys teki tämän ratkaisun, sanoo HaminaKotkan Satama Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Naski.

– Mussalon hankkeissa ainoa pullonkaula on Kotolahden ratapihalla. Rahat ratapihan lajennukseen luvattiin jo 2007, mutta sika söi eväät, rahat menivät muualle. Lisääntyvä liikenne edellyttää viiden raideparin lisärakentamista.

Naskin mukaan Hamina on seuraavan suuren investoinnin kohde. Mikä investointi Haminaan tulee, sitä ei vielä kerrota.

– Paksuniemen alue olisi ollut biojalostamolle ihanteellinen tontti, mutta Mussalo vei voiton, koska Mussalo-vaihtoehdossa laitos sijaitsisi satamalaiturin kupeella, kiteyttää Naski.

– Hillo – Paksuniemi on nyt kaavallisesti valmis tarjoamaan alueita investoinneille. Myös maanomistusasiat etenevät koko ajan. Vastaavaa satamasidonnaiselle teollisuudelle sopivaa vapaata aluetta ei ole muualla Suomessa.

Hillonlahti – Matinsaari alueen ulkoilijoille Naskilla on helpottava viesti:

– Suuret teollisuusratkaisut ovat aina pitkäjännitteisiä ratkaisuja, jotka etenevät vaiheittain. Matinsaaren alueen täysipainoisen virkistyskäytön loppumiselle ei ole näkyvissä takarajaa, lupaa Naski.

Haminan kaupunginjohtaja Hannu Muhonen sanoo, että Haminassa Hillonlahti – Paksuniemi alueen vahvuuksiin luotetaan.

– Meillä on Haminassa mahdollisuus tarjota hieno toimintympäristö suurillekin teollisuuslaitoksille. Kokonaistaloudelliset ratkaisut veivät UPM:n investoinit nyt Kotkaan, sanoo Muhonen.

Jaa artikkeli somessa

Lähetä tai printtaa artikkeli

Previous slide
Next slide

Lue myös