Kuivaketju10:n ohjeistoa esittelevät Juhani Yrjönen (vas.) ja Ari Brusila Haminan Rakennusmestariyhdistyksestä.

Vuodenvaihteessa voimaanastunut asetus (ympäristöministeriö 782/2017) velvoittaa talonrakentajaa paneutumaan entistä tarkemmin kosteudenhallintaan. Asetus koskee uudisrakentamisen ohella myös korjausrakentamista.

– Rakennushankkeelle on nimettävä kosteuskoordinaattori ja kosteudenhallintaselvitys on tehtävä jo suunnitteluvaiheessa. Kosteuskoordinaattori ja kosteudenhallintaselvitys on esitettävä siinä vaiheessa, kun haetaan rakennuslupaa, sanoo Haminan rakennustarkastaja Ari Brusila.

Kosteudesta johtuvat rakenteelliset ongelmat ovat olleet suomalaisen rakentamisen riesana jo vuosikymmeniä.

– Nyt ongelmista aiotaan päästä eroon ja se edellyttää uutta ajattelua ja tekotapaa koko rakentamisketjuun.

Kosteudenhallinnan koko ketju ohjeineen on kirjattu Kuivaketju10 -ohjeistoon, jonka mukan riskit torjutaan rakennusprosessin kaikissa vaiheissa ja torjunnan onnistuminen myös todennetaan luotettavalla tavalla. Toimintamalli sisältää Kuivaketju10 -riskilistan ja -todentamisohjeen, joissa on esitetty kymmenen keskeisintä kosteusriskiä. Näiden kosteusriskien hallinnalla vältetään yli 80 prosenttia kosteusvaurioiden seurannaiskustannuksista.

– Jo suunnittelutyön aikana arkkitehti-, rakenne-, LVI- ja sähkösuunnittelijat ottavat huomioon Kuivaketju10-riskilistan ja -todentamisohjeen kyseisen hankkeen erityispiirteisiin. Sillä luodaan pohja kosteusriskien kokonaisvaltaiselle hallitsemiselle, sanoo Brusila.

Mitään varsinaista uutta Kuivaketju10 ei tuo rakentamiseen:

– Uutta on vain uusi suhtautuminen asiaan ja ongelmien järjestelmällinen poissulkeminen ennakoinnilla.

Rakennuksen tilaaja haluaa taatusti aina turvallisen ja terveellisen rakennuksen.

– Senvuoksi on tilaajan etu, että kuivaketju, jota kosteuskoordinaattori valvoo, toteutuu koko rakennustyön ajan.

Haminan rakennusvalvonnassa kosteudenvalvontaan kaikessa rakentamisessa suhtaudutaan vakavasti.

– Ilman selvitystä kosteudenhallinnasta sekä kosteuskoordinaattorista uudis- tai saneeraushankkeen rakennuslupa ei etene, vakuuttaa rakennustarkastaja Ari Brusila.

Kosteudenhallinta oli teemana Haminan Rakennusmestariyhdistyksen koulutustilaisuudessa Haminassa. Rakennustarkastaja Ari Brusila esitteli Kuivaketju10 -ohjeistoa lupaviranomaisen näkövinkkelistä. Yhdistyksen puheenjohtaja Jari Harju kertoi puolestaan kosteudenhallinnasta käytännön rakentamisessa.

Tilaisuudessa oli kolmisenkymmentä osanottajaa, jotka edustivat taloyhtiöitä, rakentajia ja suunnittelutoimistoja.