Haminan talousalueen uutislehti

Voiko matikkaa oppia kuusen juurella? – Kyllä voi

– Hei kato, täällä on mato! Miksi se on rullalla? poika huudahtaa ja siirtää reilun sentin mittaisen hyönteisen varoen tutkimuspurkkiin.

Koko ryhmä ihailee hetken kiepillä olevaa ötökkää ja tekee tehtävänannon mukaiset toimenpiteet. Sitten eläin päästetään yhtä varovaisesti takaisin. Löytö innostaa etsimään lisää tutkittavaa. Kun tehtävälle varattu aika päättyy, siirrytään seuraavan rastitehtävän pariin.

Kyseessä on aivan tavallinen keskiviikko Aseman koulun kolmasluokkalaisten ja 8-10-vuotiaiden pienryhmän elämässä.

– Vietämme pääsääntöisesti keskiviikot ulkona oppimassa. Oman luokkani kanssa olemme harrastaneet tätä jo ensimmäisestä luokasta lähtien, kolmannen luokan opettaja Mirva Suntio kertoo.

”Tällä” Mirva Suntio tarkoittaa suomalaista PIP- eli Peppu Irti Penkistä -metodia. Sen tarkoitus on lisätä lasten koulupäivään liikuntaa ja toiminnallista oppimista. Opetuksen laajentaminen koulun seinien ulkopuolelle, toiminnallinen ja kokemuksellinen oppiminen ulkona ovat yleistymässä kouluissa. Myös perusopetuksen uusi opetussuunnitelma ohjaa monipuolisiin oppimisympäristöihin ja työtapoihin.

– Idea on erittäin hyvä. Asiasta puhuttiin vanhempainillassa ja kaikki antoivat tukensa. Yksi päivä ulkonaopiskelua keskellä viikkoa katkaisee kouluviikon rutiinin. Jo puhdas ulkoilma ja liikkuminen itsessään tukee hyvinvointia ja kehittää mm. motoriikkaa. Toiminnalliset opetusmenetelmät tukevat myös oppilaiden itsekunnioituksen ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä.

Tästä syksystä on Mirvan kolmasluokkalaisten kanssa ulos suunnannut myös Johanna Kilpeläisen luotsaama pienryhmä.

–  Ulkona opetuksessa käytetään paljon ryhmätehtäviä, jotka tehdään integroiduissa ryhmissä. Sillä on suuri merkitys yhteisöllisyyden kehittymisessä, toteaa Johanna.

Opetusympäristöjä vaihdellaan. Aseman koulun läheisyydestä löytyy niin puistoa kuin rakennettua ympäristöä ja metsä- ja vesiluontoa. Paikka valitaan siten, että opetus ja ohjaus voidaan toteuttaa turvallisesti oppilaat ja heidän ikätasonsa huomioiden.

Kun vaatetus on oikeanlainen, ei sadesääkään haittaa. Puheet liikkumattomuudesta ja istuvasta elämäntavasta voidaan ainakin näiden lasten osalta unohtaa.

Lue lisää aiheesta:

Jaa artikkeli somessa

Lähetä tai printtaa artikkeli

Previous slide
Next slide