Haminan talousalueen uutislehti

Rudus on hakenut lupaa Savilahdenvuoren louhintaan

Savilahdenvuori on Haminan Hillonlahden pohjoisrannalla tähän asti lähes koskematon maamerkki. 35 metrin korkeuteen nouseva Savilahdenvuori voi muuttua kalliomurskeeksi, sillä Rudus Oy hakee lupaa kalliokiviaineksen louhintaan ja murskaukseen Haminan Savilahdenvuoden kallioalueella.

Toiminta on tarkoitus aloittaa kevättalvella 2019 ja lupaa haetaan 10 vuodeksi. Noin 13 hehtaarin kohde sijaitsee Haminan satama-alueen vieressä Hillonlahden pohjoispuolella.

Alueella on voimassaoleva asemakaava. Kaava koskee Hillonlahden pohjoispuolista aluetta. Kaupunginvaltuuston hyväksymä on saanut lainvoiman viime maaliskuussa. Alue on kaavassa merkitty satama-alueeksi.

Lupaa haetaan 1,54 miljoonan kuution kiviaineksen louhimiseen räjäyttämällä, kivien rikkomiseen iskupalkkivasaralla ja murskaamiseen murskauslaitoksilla. Lisäksi tarkoitus on käsitellä myös muualta tuotavaa kiviainesta 200 000 tonnia.

Toiminnasta aiheutuu melu-, pöly-, tärinä- ja viihtyvyyshaittoja ympäristölle.  Lähellä Savilahdenvuorta ja louhintaa ovat Petkele ja Hillonkylä.  Lähimmät asuinkiinteistöt sijaitsevat 300-500 metrin päässä.

Murskauksesta syntyyy jatkuvaa jyskyttävää ääntä ja louheensyötöstä jatkuvaa kolinaa. Lisäksi kuuluu työkoneiden ja liikenteen aiheuttama tasainen melu. Meluhaittoja Rudus ehkäisee kasaamalla varastokasoja ja pintamaita alueen idän ja kaakon puoleiselle laidalle. Päiväajan melun keskiäänitason Rudus arvelee olevan lähimpien vakinaisten asuinrakennusten kohdalla 50-55 (LAeq)dB. Melua aiheuttavien laitteiden äänitehotasoksi Rudus ilmoittaa 108 – 125 Lwa(dB).  Äkillisesti melu on toki tätä korkeampaa, erityisesti räjäytysten aikana.

Vaikka meluohjearvot eivät ylittyisikään, louhinta ja murskaus voivat Suomen Ympäristökeskuksen mukaan tietyissä olosuhteissa olla kuultavissa kaukanakin. Ruduksen hakemuksen mukaan murskausta tehdään arkisin (ma-pe) klo 7-22, porausta klo 7-21, rikotusta klo 8-18 ja räjäytyksiä klo 10-15.

Suomen Ympäristökeskuksen mukaan suurin pölyn aiheuttaja on murskauslaitos, jossa pölyn tuotto on jatkuvaa.  Pölyn leviämistä Rudus lupaa torjua kastelemalla ja koteloimalla päästölähteet.  Ruduksen mukaan alueen ulkopuolelle laskeutuva pöly on vähäistä ja ”kasvien pinnalle laskeutuva puhdas kivipöly huuhtoutuu sadeveden mukana maahan”.

Pölyn ja melun lisäksi räjäytyksistä aiheutuu tärinää, kuin pieniä maanjäristyksiä, jotka voivat aiheuttaa rakenteiden vaurioitumista.

Merkittävämmät liikennehaitat liittyvät liikennemäärien lisääntymiseen lähialueilla,  liikenneturvallisuuteen, viihtyvyyteen, meluun ja pölyyn. Arviolta 120 raskasta ajoneuvoa ajaa päivittäin alueelle tai sieltä ulos keskimääräisen kuormakoon ollessa 30 tonnia.

Ajoreitiksi alueelta on suunniteltu Matinsaarentietä pitkin Ensonteillä ja siitä muun liikenteen joukkoon.

– Lähitulevaisuus näyttää, miten muistutuksia ja epäilyjä herättäneen kaavan hyväksyntä perustellaan, jos ainoa lähitulevaisuudessa koituva hyvä kaupungille on Ruduksen tilittämä 0,25 € jokaiselta poiskuljetetulta kiviainestonnilta. Pelkästään Savilahdenvuoresta murskatun kiviaineksen arvohan Ruduksen listahinnoilla on monta kymmentä miljoonaa, toteaa Pekka Autio Haminan seudun Vihreistä.

Louhintaluvan hakeminen on saanut lähiseudun asukkaat varpailleen. Muistutus tai mielipide hankkeesta on esitettävä Haminan lupalautakunnalle ensi maanantaihin 3.12. klo 16 mennessä.

Lue lisää aiheesta:

Previous slide
Next slide

Jaa artikkeli somessa

Lähetä tai printtaa artikkeli