Haminan talousalueen uutislehti

Haminan päättäjät panivat Kymsoten johdon ahtaalle

Kymsoten operatiivisen johdon kaavailujen mukaan mm. Kellokallion palvelukeskus sulkisi ovensa ensi vuoden loppuun mennessä.

Haminan kaupunginvaltuusto sai iltakouluunsa vieraakseen Kymsoten koko johdon. Ripitystä siitä ei tullut, mutta sitäkin enemmän asiallista keskustelua.

Haminan valtuutettuja kiinnostivat erityisesti haminalaisten palvelut ja aiempiin tietoihin nähden vastaantuloa Kymsotelta on jo saatukin, kun Kymsote on vetäytynyt useista aikeistaan Haminan sotepalvelujen supistamiseksi tai lopettamiseksi.

Haminan terveysaseman kiirevastaanotto jatkuu Kymsoten omana palveluna joka päivä vähintään klo 8–21 (22). Myös suun terveydenhuollossa särkyvastaanotto ja oikomishoito jatkuvat edelleen Haminassa, kun palveluja jo oltiin viemässä kohti Karhulaa.

Ikäihmisten palveluissa kaupunkilaisia ja valtuutettuja on viime aikoina keskusteluttanut palveluasumisen yksiköiden lakkautukset.

Suurinta kohua Haminassa aiheuttivat aikeet vanhusten palveluasumisyksiköitten lakkautuksista.

Alustavissa kaavailuissa oli Kellokallion palvelukeskuksen sekä Saviniemen hoivaosasto Ulapan sulkeminen. Ulapan asiakkaat siirtyvät jatkossa Haminan sijaitsevaan Kymen Hoito- ja Kuntoutuskeskus Hoikuun.

Kellokallion palvelukeskuksen Mäntyläkoti lakkautetaan hallitusti ja sen asukkaat siirtyvät muihin Haminassa sijaitseviin palveluasumisen yksiköihin. Kellokallion uuden osan toiminta jatkaa entisellään.

– Kymsote on nyt tullut olennaisesti vastaan Haminan vaatimuksia. Nyt meillä on varmuus siitä, että kaikille vanhuksille löytyy jatkossakin hoivapaikka Haminasta, sanoo valtuustoseminaarissa puhetta johtanut Elina Inkeroinen-Lalu.

Tultuaan pari viikkoa sitten julkisuuteen Kymsoten virkamiestyönä valmisteltu palvelujen leikkauslista tyrmistytti Haminan päättäjiä.

Viestit on kuultu Kymsotessa, josta paikalla oli Kymsoten koko johto: toimitusjohtaja Annikki Niiranen, yhtymähallituksen puheenjohtaja Seppo Rintamo sekä terveyden ja ikääntymisen palvelujen johtaja Jorma Haapanen.

– Vuoropuhelu Kymsoten kanssa jatkuu. Haminan johto sekä päättäjät ovat saaneet huolestuttavia viestejä myös Kymsoteen siirtyneiltä työntekijöiltä. Viestit eivät enää mene pelkästään muutosvastarinnan piikkiin ja niihin pitää suhtautua vakavasti, sanoo Inkeroinen-Lalu.

Tiistainen iltakoulu meni käsikirjoituksen mukaan. Vaikka tunteet olivatkin monin tavoin pinnassa, keskustelu oli Inkeroinen-Lalun mukaan asiallista ja ylilyönneiltä vältyttiin.

– Valtuuston iltakoulussa kuultiin suoraa puhetta, mutta asiallisesti ja rauhallisesti. Kymsoten johdon lisäksi valtuutetuille oli kysymyksiin vastaamassa suuri joukko Kymsoten palvelualuepäälliköitä. Haminan kanta meni varmuudella nyt koko Kymsoten johdon tietoon.

Vuoropuhelua Kymsoten kanssa halutaan lisää ja neuvotteluja palveluista jatketaan siihen saakka, kunnes päätöksiä tehdään.

Kymsoten yhtymähallitus kokoontuu 22.11. päättämään vuoden 2020 talousarviosta, jossa on mukana myös esitys sotepalveluiden toimipaikoista. Yhtymävaltuusto kokoontuu viikkoa myöhemmin 29.11. hyväksymään esityksen.

Previous slide
Next slide

Jaa artikkeli somessa

Lähetä tai printtaa artikkeli