Kristillisdemokraattien valtuutetut Pirkko Parjanen ja Markku Ruokonen olivat valmiit luopumaan Kymsotesta.

Haminan kaupunginvaltuusto ei ollut valmis luopumaan Kymsotesta. Ilman äänestystä ja pitkiä puheita se ei kuitenkaan käynyt. Valtuutettu Peter Muurmanin (PS) ehdotus  Kymsotesta irroittautumiseksi sai äänestyksessä  taakseen 17 valtuutettua, mutta enemmistö eli 26 valtuutettua oli yhä Kymsoten kannalla.

Kymsote eli Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on Kymenlaakson kuntien perustama sairaanhoitopiiri Kymenlaakson maakunnan alueella. Kymsoten tarkoituksena on järjestää erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon palveluita kuntayhtymän asukkaille.

Monen kaupunginvaltuutetun mielestä Kymsote on haparoinut alkuvaiheissa kohtuuttoman paljon ja erityisesti monia vanhuspalveluita ollaan Haminassa supistamassa. On asioita, jotka on saatu valmisteluvaiheessa myös korjattua, mutta se ei kaikille valtuutetuille riittänyt.

– Vapaaehtoinen kuntayhtymä Kymsote ja sen operatiivinen johto ovat epäonnistuneet tehtävissään. Esitän, että Kymsote-yhteistyölle varattu rahoitusosuus poistetaan taloussuunnitelmasta ja että Hamina eroaa vuoden 2021 alusta lukien lakisääteistä erikoissairaanhoitoa lukuunottamatta, esitti Muurman.

Kaupunginhallitus esitti taloussuunnitelman 2021 – 2022 hyväksymistä sekä Kymsotessa pysymistä, vaikka monia valtuutettuja hiersi se, ettei julkisuudessa ole esitelty lainkaan vaihtoehto B:n eli eroamisen taloudellisia lukuja.

Muurmanin esityksen kannalla olivat Perussuomalaisten ja Kristillisdemokraattien valtuutetut Hannah Honkanen ja Ritva Hauhia Keskustasta, Jaana Suikkanen Kokoomuksesta, Jorma Kasari sosialidemokraateista, Nora Viitala Vihreistä sekä valtuutettu Tero Pasi ryhmästä Suunta.

Äänestys päättyi lukemiin 26–17.

– Vahvan viestin Kymsote joka tapauksessa Haminasta sai, mietti pettynyt valtuutettu Ari Rinne (PS).

Haminan Hailikarintielle rakennettava uusi paloasema on osoittautumassa laskettua kalliimmaksi. Koko hankkeen tavoitehinta on 4,066 miljoonaa euroa, jonka kattamiseksi kaupunginvaltuustolta haettiin vielä 177 000 euron lisärahoitusta.

Valtuutettu Ari Rinne (PS) moitti sitä, että liki koskaan ei kunnallisissa hankkeissa eikä projekteissa pysytä asetetuissa taloudellisissa raameissa. Rinne esitti, ettei 177 000 euron lisämäärärahaa hyväksytä.

Valtuutettu Jaakko Koskinen kritisoi valtuutettu Rinteen ehdotusta suosin sanoin:

– Kaupunkikehitysvaliokunnassa lisämääräraha hyväksyttiin yksimielisesti. Emme saa uudella kilpailuttamisellakaan halvempia kustannuksia ja lisäkuluja isossa hankkeessa tulee aina. Jos nyt kaadamme lisämäärärahan, paloaseman valmistuminen siirtyy vuodella eteenpäin, sanoi Koskinen.

Äänestyksessä Rinne sai taakseen oman ryhmänsä valtuutetut sekä Keskustan Ismo Kiurun ja ryhmä Suunnan Tero Pasin. Äänestyslukemat olivat 32–11.

  • Slider image

Valtuutettu Nina Peltonen (sd) tuli valtuustosaliin kahdeksan kuukautta vanhan poikansa Vilhon kanssa.

  • Slider image